ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

Проведе се петата Европейска конференция за биогаз

Проведе се петата Европейска конференция за биогаз

Петото издание на Европейската конференция за биогаз се проведе в Брюксел и събра 150 политици, представители на индустрията и изследователи, за да обсъдят ролята на биогаза и биометана за развитието на Европа и предизвикателствата пред тях. По време на своето встъпително слово на конференцията, председателят на Европейската биогаз асоциация (ЕБА) Харм Гробрюге подчерта важната роля на биометана и възобновяемите газове като важна основа за въглеродно-неутралната икономика в Европа.

Конференцията предостави платформа за обсъждане и обмен на идеи, свързани със следващите приоритетни въпроси относно биогаза и биометана като част от решението, чрез което Европа да намали въглеродните си емисии и да даде възможност за развитие на биоикономика. Програмата на конференцията включваше не само повече от двадесет изказвания на представители на институции, организации и компании, но имаше и дейности, предвидени за обедната почивка, като разглеждането на серия от плакати, представящи изследователските дейности на ЕБА, осъществени чрез участието й в различни проекти на ЕС, и идеите за сектора от членове на ЕБА (GM, Aprovis и IES Biogas). Следобедът се проведоха две паралелни сесии с акцент върху ролята на биогаза в селското стопанство и селските райони и бъдещето на биометана в транспорта. Честването на десетата годишнината на ЕБА приключи с дискусии с членове на ЕБА и други заинтересовани страни от сектора на биогаза.

Конференцията завърши с посещение на Guilliams Green Power, най-близката до Брюксел инсталация за извличане на биогаз чрез анаеробно обработване на органични отпадъци, и символично бяха предадени на собствениците, братята Гилиамс, всички остатъци от храна от проведеното събитие. Guilliams Green Power обработва 90000 тона органични отпадъци всяка година.