ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

Комисията за енергийно и водно регулиране навърши 20 години

Комисията за енергийно и водно регулиране навърши 20 години

На 10 септември 2019г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) отбеляза 20 години от приемането на Постановление 181 на Министерския съвет за създаването на регулаторния орган. На честването присъстваха членове от сегашния състав на КЕВР, заместник-председателят на Комисията по енергетика Димитър Бойчев, представители на Министерството на енергетиката, служители от администрацията на регулатора.

В приветственото си слово председателят на КЕВР доц. Иван Иванов посочи, че регулаторът е призван да завърши процеса на пълната либерализация на електроенергийния пазар, както и да окаже регулаторна подкрепа на реформата във ВиК сектора. Той изтъкна също ролята на КЕВР за недопускане на злоупотреби на пазара на енергия, както и за ускорено създаване на нормативната база за свързване на българския пазар на електроенергия и природен газ с регионалните пазари. Регулаторът ще продължи активното международно сътрудничество и предприема практически стъпки за ускоряване на регионалното сътрудничество в регулаторната сфера като създадения по инициатива на КЕВР Балкански Консултативен форум, чийто председател през първата му година е българският регулатор.

От името на Министерството на енергетиката Комисията беше отличена с Почетен плакет. Поздравителни адреси бяха получени от парламентарната Комисия по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление, от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, от Министъра на околната среда и водите, от АЕЦ Козлодуй, от ЕСО, от Енерго Про и др. На тържественото честване беше валидирано специално пощенско-филателно издание – пощенска марка и специален пощенски печат и беше представено юбилейно печатно издание, посветено на създаването на Комисията, нейните функции и дейност, законови правомощия и актуални приоритети.Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама
  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)