ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

Възможностите за изпитване за IP и IK код

Възможностите за изпитване за IP и IK код

IP кода е двуцифрена система за класифициране, прилагана за обвивката на електронно, електрическо или механично оборудване, предназначено за работа в среда, от която може да проникне прах, корозивни вещества, влага или вода. Тя дава на потребителите ясна индикация за устойчивостта на продукта към различни видове нежелани прониквания и е от изключително значение за намаляване на рисковете от токов удар, пожар или експлозия.

"Проникване" в контекста на IP кода има трикратно определение: нивото на защита на потребителите (ръце, пръсти и т.н.) от механични или електрически части; степента на защита, която дадена обвивка осигурява на ключови компоненти срещу прах, мръсотия и други вредни чужди тела; и цялостната му устойчивост на влага.

IK кода, изразен с цифри от 0 до 10 показва степента на защита, осигурена от обвивката, за електрически съоръжения срещу външни механични удари.

Възможности за изпитване за IP и IK код се предлагат от ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ Лаборатория при Алл Тест ЕООД. От IP1Х до IP6Х те са съгласно БДС EN 60529+A1:2004+A2:2013+AC:2016+AC:2019, DIN 40050 part 9; БДС EN 60068-2-17:2003 Изпитване Q: Херметичност и ISO 20653:2013. От IPХ1 до IPХ9 - съгласно БДС EN 60529+A1:2004+A2:2013+AC:2016+AC:2019, DIN 40050 part 9; БДС EN 60068-2-18:2017 Изпитване R. Вода и ISO 20653:2013. От IК01 до IК10 - съгласно БДС EN 62262:2004 идентичен с БДС EN 50102:2006, БДС EN 60068-2-75:2014 и UL 746C, като се прилагат и трите метода: с пружинен чук, с махален чук и с вертикален чук. IP кодове от IP1Х до IP4Х и от IPХ1 до IPХ6 се изпитват както в обновената Лаборатория, така и на място при клиента (за голямогабаритни съоръжения). Останалите изпитвания за IP5Х, IP6Х, IPХ7, IPХ8 и IPХ9 и за IК01 до IК10 се провеждат само в Лабораторията.Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама
  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)