ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

АББ открива нов завод за продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане в Петрич

АББ открива нов завод за продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане в Петрич

АББ открива своята най-нова производствена база в България само единадесет месеца след официалния старт на строителството. Построената върху обща площ от 7400m2 сграда ще създаде още 420 работни места в областта на производството на продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане. Съоръженията включват производствено хале с площ от 3500m2, административна част от 1500m2 и логистични и диспечерски зони за дистрибуция на продуктите. Новият завод представлява инвестиция в размер на 7 милиона лева и е изграден до първата производствена база на компанията в Петрич. Производството предлага модерни работни места за заваряване, предварителен монтаж, окончателен монтаж и изпитване на модулна апаратура за монтаж на DIN-шина, разделени на ръчни и полуавтоматизирани операции.

Десислава Михтарска, Управител на новия завод в Петрич, заяви, че през последните 25 години АББ е инвестирала над 230 милиона лева в България и този завод е поредното доказателство за последователния ход на развитие на нашата компания в страната, а новото производство е важна стъпка към бъдещето на АББ и създава мост между класическите продукти ниско напрежение и нарастващия брой дигитални решения, които АББ доставя на своите клиенти по цял свят, като компанията също си партнира с училища и университети с цел да подкрепя образованието около своите заводи.

Освен двете си производствени бази в Петрич, АББ разполага и с два завода за продукти ниско и средно напрежение в Раковски и производствена база за продукти високо напрежение в Севлиево. Във Варна компанията има и модерна сервизна станция за турбокомпресори, която обслужва клиенти както от българското, така и румънското крайбрежие на Черно море.