ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

Rittal VX25 Blue e+ интегрирано решение

Rittal VX25 Blue e+ интегрирано решение

Предварителна инсталация е ключовата дума: Докато охлаждащите модули трябва да се монтират като отделни компоненти в шкаф-системите, то нашето ново решение за „свързване и стартиране“ няма нужда от предварителна инсталация. Интегрираното решение VX25 Blue e+ от Rittal, е една симбиоза на шкаф-системата VX25 и охлаждащото устройство Blue e+ и изпълнява всички предпоставки за повишена производителност, сигурност на планирането, енергийна ефективност и интелигентни приложения на IoT. Според проучването „Enclosure Engineering 4.0“, около 72 на сто от времето, необходимо за инсталиране на шкаф-системи, се изразходва за механична конфигурация и окабеляване. Rittal може значително да ускори този процес, благодарение на интегрираното решение за охлаждане. Инженерите на панели, разпределителните табла и машини, както и системните интегратори и операторите на системи и ИТ инфраструктури, могат да се възползват от по-лесен монтаж, по-голяма сигурност при планиране и енергийна ефективност, както и от лесното включване в IoT приложения за интелигентни услуги.

Новото решение интегрира охлаждащ агрегат с охлаждаща мощност от 1,5 кW и технология Blue e+ в шкаф-системата на VX25 с размери 800 x 2200 x 600 mm (Ш х В х Д). Охлаждащият блок е монтиран в горната част на корпуса и може да се управлява удобно отвън чрез сензорен дисплей. Това решение съчетава всички предимства на новата шкаф-система VX25 и на енергийно ефективната технология Blue e+ за охлаждане в едно решение.

Свържи и стартирай
Rittal доставя продукта - включително превключвателите на вратите и окабеляването - напълно конфигурирани в един сериен модел. Следователно работата, свързана с инсталирането на охлаждащия блок, се елиминира напълно, което дава възможност на техниците да започнат да конфигурират интериора веднага. Това ефективно изключва възможността от грешки при обработката и риска от неправилно изрязани отвори, които често възникват при монтажа на външен охладител. В резултат на това се поддържа категорията на защита IP55 на шкаф-системата, което досега никога не е било лесна задача при инсталирането на охлаждажия блок за управление на климата в таблото. Като цяло потребителите могат да бъдат сигурни, че ще получат функционираща цялостна система и вече няма да трябва да се притесняват за контрола на климата в шкафа.Тъй като интегрираният охлаждащ блок работи с новата технология Blue e+, той винаги може да осигури точно толкова охлаждаща мощност, колкото е необходима във всеки даден момент. Чисто пасивното охлаждане през топлинната тръба може да е достатъчно при ниски загуби на топлина или при ниски температури на околната среда. За целите на поддръжката, охлаждащият агрегат може лесно да се изтегли (на релси) отпред, така че всеки компонент да бъде лесно достъпен.

Надеждно планиране на конструкцията
За да се гарантира ефективно планиране, цифровият близнак на интегрираното решение Blue e+ е наличен в портала за данни на EPLAN. Този инструмент на EPLAN Pro Panel помага на потребителите да начертаят виртуалната конфигурация в 3D. Ако имат някакви въпроси относно проблемите с контрола на климата, могат да бъдат подпомогнати от функцията - “Thermal Design Integration”, реализирана в EPLAN Pro Panel. Това помага на проектантите да изготвят графична визуализация на различните зони, продиктувани от изискванията за вентилация, зоната с оптимален климатичен контрол и горещите точки. Високото качество на данните за професионално планиране на 3D оформление, съчетано с функцията “Thermal Design Integration”, води до надеждно и ефективно планиране.

Готови за Индустрия 4.0
Опционалният IoT интерфейс позволява на охлаждащия блок да бъде лесно включен в редица приложения на IoT. Това ще позволи бъдеща оптимизация на поддръжката и обслужването на решенията за контрол на климата и ще намали оперативните разходи. Анализ на исторически оперативни данни може да се извърши и от система от по-високо ниво. Благодарение на комуникационната способност на интегрираното решение, в бъдеще ще бъдат възможни и типични приложения на Индустрия 4.0, като интелигентна или прогнозна поддръжка.

Относно VX25
Това е първата шкаф-система, която е напълно разработена, за да отговори на изискванията за повишена производителност в производството на контролни и разпределителни табла и по веригите на стойността, съобразно Индустрия 4.0. Със слогана „SYSTEM PERFECTION“ Rittal обещава голям иновативен скок, който стана възможен благодарение на дълбочината на опита и интензивния диалог с клиентите. VX25 предлага най-високото възможно качество и последователност на данните, намалена сложност и спестяване на време, както и сигурно сглобяване. Повече от 25 регистрирани патента показват високото ниво на иновациите.РИТАЛ

София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски комплекс Европа, сгр.7, ет.2
тел.:02/ 4390550, 4390557, 4390556
факс:02/ 4390659