ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

Rittal VX25 Blue e+ интегрирано решениеRittal VX25 Blue e+ интегрирано решение

Предварителна инсталация е ключовата дума: Докато охлаждащите модули трябва да се монтират като отделни компоненти в шкаф-системите, то нашето ново решение за „свързване ...

E-МОБИЛНОСТ POWERED BY LAPPE-МОБИЛНОСТ POWERED BY LAPP

Удоволствие от шофирането – с изцяло електрическия градски автомобил премиум BMW i3, който отделя нулеви емисии и е оборудван със система за зареждане от LAPP, която е пе ...