ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Работим по нови и интересни проекти

Разговор с г-н Иван Тодоровски, Управител на Краностроене Инженеринг

Работим по нови и интересни проекти

Уважаеми г-н Тодоровски, бихте ли разказали за последните новости, свързани с Краностроене Инженеринг?
Една от новостите при нас е свързана с това, че започнахме производството на телфери. Започнахме това производство за собствени нужди. Въпреки, че познаваме и сме си партнирали с всички големи производители у нас, в този бранш постоянно възникват закъснения, а това пречи на работата ни. Оказа се, че производството ни на телфери е успешно и се надявам да продължим да го развиваме.

Втората новост е свърза с правата, които получихме да представляваме немската фирма Stahl за България, Северна Македония, Сърбия, Косово, Русия и др. Фирма Stahl е свързана с взривозащитената апаратура, взривозащитените кранове, които се използват обикновено в газови среди, където е възможно, вследствие на искра, да възникне пожар и дори взрив. Това, което правят те като лидери в тази насока, ние ще можем да го ползваме на практика в България. Такава апаратурата е възможно да се ползва например във връзка с новите газови хъбове, които започват да се изграждат у нас, а също и в нефтените рафинерии.

За читателите ще бъде интересно да научат и за последните проекти, по които работите?
Последните ни големи проекти бяха свързани с изграждането на двата 160-тонни крана в АЕЦ Козлодуй. От тогава не e имало такива в тази област. Имаме малки проекти в рамките на по 100, 200, 300 хил.лв., но те не са нашето основно амплоа.

Сега, във връзка с новите магистрали по Кресна и Хемус, се появява един много сериозен проект. Той трябва да се реализира до края на годината и в момента сме пред подписването на договор. Проектът е свързан с така наречените кран-ферми за монтаж на предварително напрегнатите греди, които да се ползват там, където не могат да помогнат автокранове.

А как се реализира продукцията извън рамките на България?
Допреди шест – седем години, работехме основно с руско говорещите страни - Русия, Украйна и Казахстан. Но политиката, която се води между Европейския съюз и Русия, не позволява да работим директно на пазара. Последните кранове, които сме правили, са за атомната електроцентрала в Санкт-Петербург. Направихме четири крана и спряхме, поради мита, задръжки, високи цени и т.н. Естествено, Русия отговаря съответно на мерките, които Европейският съюз налага и в резултат се стигна до намаляване на стокооборота между Русия и България като цяло. Нашата компания имаше 90% износ, който сега е загубен. Разбира се, изнасяме и за други страни, но износът за тях, в сравнение с това, което правехме преди, е нищожен.

Надяваме се пазарът с Русия да се отвори отново, защото той има нужда от съоръжения като нашите. Руските предприятия сега купуват кранове, които са на значително по-ниско техническо равнище от това, което ние предлагаме, но на по-високи цени.

На какви кадри разчитате в работа на компанията?
По отношение на кадрите винаги съм твърдял, че един добър инженер е като един художник, който твори и прави не само качествени, но и ергономични и красиви изделия. В момента разчитаме преди всичко на кадрите, които ние сме си отгледали сами. Успяхме да запазим по-важните от тях, но има и такива, които не можахме да задържим.

За съжаление, липсва качествено производство на специалисти. Имаме нужда от добре обучени от висшите учебни заведения млади момчета и момичета, които идвайки при нас, в рамките на няколко години да се превърнат в инженери, а по-късно и в добри инженери.

В заключение, как виждате необходимостта от подемни съоръжения в енергийния сектор?
Ако проектът в Белене наистина започне или се развие друг проект на територията на АЕЦ Козлодуй, ще има необходимост от голям брой такива съоръжения. Предполагам, че много хора, много колеги разчитат на това, защото това наистина е една възможност за ръст в нашата индустрия, която не бива да бъде пропилявана.