ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Вървим по правилния път в соларната енергетика

Разговор с г-н Красимир Данаилов, Управител на Евродизайн Енерджи ООД

Вървим по правилния път в соларната енергетика

Бихте ли споделили в каква посока са насочени усилията на Евродизайн Енерджи през последната година?
Дейността на Евродизайн Енерджи ООД основно е свързана с фотоволтаичните системи – проектиране, доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация. От създаването си до днес имаме опит от над 150 изградени и пуснати в експлоатация фотоволтаични обекта и поне още толкова сме проектирали и са реализирани от наши партньори. Това са общо над 10MWp инсталирана фотоволтаична мощност.

Работим главно със собственици на обекти, инвестиращи в покривни или наземни фотоволтаични системи – за продажба на електричеството или за собствена консумация. През последната година изградихме няколко фотоволтаични системи за собствена консумация, финансирани по оперативни програми.

За читателите на списание Енергия ще бъде интересно да научат и за последните проекти, реализирани от фирмата?
В момента изграждаме няколко фотоволтаични инсталации 6-та категория съгласно чл.147 т.14 от ЗУТ до 30kWp за продажба на електричеството. Монтират се върху покриви на сгради и върху конструкции на земя. С повишаване на цената на електроенергията, системите за собствена консумация станаха по-изгодни. При тях произведената електроенергията се консумира веднага и на място, като така се намалява сметката за електричество. Енергията не се съхранява в акумулатори. Подходящи за целта са офис сгради, производствени цехове и всички обекти с постоянна дневна консумация. В зависимост от инвестицията и консумацията на сградата, подобна система се изплаща в рамките на 8 -10 години – без да отчитаме повишението на цената на електроенергията. Ако заложим 3-5% годишно повишение на тази цена, тогава срокът за изплащане на инвестицията намалява.

През последната година пуснахме в експлоатация няколко фотоволтаични системи за собствена консумация. Очакваната енергия, произведена от система 30kWp (100 – 110бр. фотоволтаични панели) е около 40 000kWh. Площта за монтиране на 100бр. панели е около 200м2.

Как бихте коментирали иновациите в соларната индустрия и как те намират място във вашите проекти?
Споменах вече фотоволтаичните инсталации за собствена консумация. Другото, върху което се работи, са системите за съхраняване на електричество. Произведената през деня енергия се съхранява с акумулаторни блокове и се ползва, когато енергията от доставчик е скъпа. Инвестицията в такива системи за момента е скъпа, акумулаторите са скъпи, но се работи в правилна посока. Само допреди 10 години цената на тези системи беше от 3 до 5 пъти по-висока от сегашната.

Има ли бъдеще за покривните фотоволтаични инсталации у нас и има ли облекчаване в законодателството и администрацията относно изграждането им?
България върви по правилния път. До скоро системите, изградени съгласно чл.147 т.14 от ЗУТ бяха до 30kWp. През май в ДВ, бр. 41 от 2019г., в сила от 21.05.2019г. беше обнародвана промяна и тази граница беше увеличена до 1000kWp. В известна степен това ще доведе до облекчаване на административните трудности. Друг въпрос е, дали мощност до 1000kWp, а не примерно до 200kWp, трябваше да са по облекчената процедура. Дано не се случи както през 2011/12г., когато електроенергийната ни система трудно понесе огромните мощности, пуснати в експлоатация.

До реално облекчаване на административните трудности и улеснен монтаж на фотоволтаични инсталации ще доведе нетното отчитане. Ако то се въведе, при системите за собствена консумация с инсталирана мощност до предоставената от ЕРП мощност ще има приспадане на суми от сметката за електричество, т.е. ще се дължи разликата от входящата и изходящата (произведена и върната в мрежата) енергия.

Няма да монтираме контролери или акумулаторни блокове, няма да се прави реконструкция и модернизация на електрическата мрежа, ще е достатъчна смяната на един електромер. Но за да се случи това е важно да има промяна в нормативната база.