ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Harting и KUKA представиха асистент за зареждане на електромобили

Harting и KUKA представиха асистент за зареждане на електромобили

В продължение на години Harting Technology Group си сътрудничи сполучливо с Rinspeed, водеща компания в развитието на концептуални решения за мобилност. След успешното интегриране на технология за бързо зареждане през 2018г., сега Harting и Rinspeed могат да представят автоматизирано решение за зареждане, в сътрудничество със специалиста в областта на роботиката Kuka, при следващия проект на Rinspeed на име microSNAP, като по този начин последователно разширява инфраструктурата за електромобили. Разпространението на електромобилите зависи в голяма степен от това колко време е необходимо за зареждането им и колко са удобни за ползване устройствата.

Технологията за бързо зареждане с конектор за постоянен ток е задължителен елемент, за да се гарантира, че в бъдеще превозните средства могат да се зареждат за минути, а не за часове. Решенията за автоматично зареждане също стават все по-важни, тъй като работата с големи системи за зареждане е трудна и няма достатъчно място, за да бъдат инсталирани в повечето паркинг или гаражи. Франк М. Риндеркнехт от Rinspeed вярва, че в бъдеще доставките до клиентите ще се извършват от малки автономни превозни средства. Те ще трябва да могат да се презареждат за възможно най-кратко време и сред най-добрите варианти за това е зареждане по време на товаренето с пакети за доставка. Harting и KUKA показват такова автоматично решение – асистент за зареждане на електромобили, който осигурява оптимално насочване на конектора в гнездото за зареждане на електромобила. След зареждането роботът премахва конектора и скоро електромобилът е готов да потегли. Мощното захранване с постоянен ток е оптимално приспособено към асистента за зареждане. В допълнение, Harting предоставя на асистента за зареждане данни, сигнал и захранване.