ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Широкомащабно съхранение на топлинна енергия за секторно свързване

Широкомащабно съхранение на топлинна енергия за секторно свързване

От 2015 година насам, фирма Axiotherm работи с материали с промяна на фазата (PCM) във всички сфери на инженеринга. Материалите с промяна на фазата могат да поглъщат или да освобождават големи количества латентна топлина, когато променят физическо си състояние. За съхранение на топлинна енергия, компанията разработи устройството kraftBoxx, което използва технология за латентно съхранение. То притежава по-голям капацитет за съхранение на енергия в сравнение с конвенционалните системи. Това ефективно решение увеличава капацитета на топлината, без в същото време да заема допълнително пространство.

Устройството kraftBoxx използва елементи за латентно съхранение, които могат също така да бъдат използвани за модернизирането на вече налични системи. В зависимост от предпочетената точка на работа, тези елементи се напълват с различна среда за оптимизирането им спрямо специфични температурни обхвати. Високият капацитет за съхранение на енергия на устройството го прави идеално за секторно свързване в еднофамилни жилища. Терминът секторно свързване се превърна в характерна черта на дебата за енергийна политика и се отнася до взаимното свързване на ефективни, гъвкави и координирани енергийни системи чрез използване на чиста енергия с цел декарбонизация както при производството, така и при консумацията. Това означава, че електричеството като енергиен източник ще се използва за отопление, климатизация и транспортиране като част от електрифицирането на многобройни сфери от икономиката и ежедневието.

Разполагайки с акумулатор на латентна топлина, електротермична станция, станция за прясна вода и интелигентен контролер, модулната мащабируема система дава възможност за използване на излишната слънчева енергия за отопление и увеличава делът на собствената консумация.