ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

ЧЕЗ инвестира в подобряване на захранването на област Кюстендил

ЧЕЗ инвестира в подобряване на захранването на област Кюстендил

Ръководството на ЧЕЗ проведе среща с кметове на общини и техни  представители от област Кюстендил, като домакин беше областният управител Виктор Янев. Представени бяха реализираните инвестиционни проекти през 2018г. И плановете и приоритетите на компанията за 2019г.

През 2018г. ЧЕЗ Разпределение изгради нови трафопостове в селата  Делян и Тополница, общ. Дупница, а 145000лв. бяха вложени в реконструкции и монтиране на автоматизирани устройства на три електропровода за по-бързо локализиране на аварии и подобряване на електрозахранването в общините Сапарева баня, Трекляно и Кюстендил. Реконструкции на кабелни линии на стойност 250000лв. бяха извършени в  Кюстендил, Дупница и Бобов дол. 777000 лв. бяха вложени в реконструкции на въздушни мрежи ниско напрежение, а нова мрежа беше поставена в селата Коняво, Доброво и Пиперков чифлик. През миналата година ЧЕЗ Разпределение  стартира в Дупница проект за монтиране на дистанционно обслужвани електромери. След предварителен анализ бяха избрани местата за изграждане на автоматизираната система, така че тя да донесе максимален ефект, и бяха монтирани 21625 електромера на стойност 1.9 млн. лв.

През 2019г. ЧЕЗ Разпределение инвестира 2,1 млн. лв. за подобряване на електрозахранването в област Кюстендил. Компанията ще изгради нови трафопостове в селата Полска Скакавица и Богослов, ще подмени 1100m кабели в гр.Сапарева баня, ще монтира 7 автоматизирани съоръжения за по-бързо локализиране на аварии на електропроводите Яхиново и Сапарева баня. Кабели ще се подменят и в Дупница, Кюстендил и Рила. За по-надеждното електрозахранване на селата Гюешево, Чудинци, Кършалево, Черна река, ще се извърши рехабилитация на електропровода, който ги захранва. Компанията ще извърши реконструкции за 910000лв. на мрежа ниско напрежение в областта.