ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Хибридна електрическа централа Siemens с енергия от ВЕИ

Хибридна електрическа централа Siemens с енергия от ВЕИ

Siemens, един от най-големите доставчици на системи за производство и пренос на електрическа енергия в света, създаде интелигентна хибридна енергийна система на остров Изабела – най-големият от Галапагоските острови, принадлежащи териториално на Еквадор. Системата работи с енергия от фотоволтаици и от биогориво от устойчиво отглеждана ятрофа и захранва острова със 100% възобновяема енергия. Галапагоският архипелаг е обект от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и нуждата от надеждно електрозахранване трябва да бъде съобразена със запазването на неговата уникалност.

Максималният капацитет на хибридната електрическа централа е само 1.8MW, което е изключително малко, в сравнение с обичайните проекти, които Siemens осъществява. От компанията заявиха, че не размерът на централата е бил най-важният фактор за решението, а са били заинтригувани от логистичните предизвикателства, от важността за запазване на една уникална екосистема за бъдещите поколения и от осигуряването на най-модерна технология за хибридната система.

Технологията за възобновяема енергия на хибридната система се състои от 3 основни елемента. Първият от тях е соларна енергийна ферма 952kW, състояща се от 3024 фотоволтаични панела. Вторият е биодизелова генераторна система 1625kW, съставена от 5 генератора с мощност от по 325kW, а третият елемент, за акумулаторно захранване, при необходимост може да добави 660kW. Уникалната система за управление включва защитен софтуер, разработен от Siemens, който управлява и енергийните потоци към и от акумулаторите. Обучението на местните жители относно поддръжката и работата на електрическата централа е част от иновативен подход за децентрализирано управлявани приложения. На изложението Intersolar проектът беше награден с Smarter E Award.