ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Откриват се нови специалности в ПГЕА в София

Откриват се нови специалности в ПГЕА в София

Професионална гимназия по електротехника и автоматика - София (ПГЕА), преименуваният Техникум по електротехника Киров, набира ученици за специалността Автоматизация на непрекъснати производства за предстоящата учебна година. Подготовката в специалностите включва обучение по електроника, компютърни науки, роботика, теория на управлението, програмиране, технически средства за автоматизация, автоматизация и управление на производствените процеси. Професионалната реализация на завършилите ученици включва програмиране и експлоатация на промишлени контролери, експлоатация и поддръжка на контролно-измервателни уреди и апарати, проектиране и експлоатация на роботизирани системи, настройка и поддръжка на системи за автоматизация в индустрията, енергетиката, транспорта и комуникациите.

"Учениците, постъпили в специалността Автоматизация на непрекъснати производства ще се обучават съвместно в един общ комплекс със съществуващите специалности програмиране, компютърни мрежи и системи, роботика, а се предвижда запознаване и с основите на изкуствения интелект", споделят от гимназията. Завършилите ще получават квалификация "Техник по автоматизация".

Благодарение на получените дарения от фондация ЕВРИКА, Асоциацията за индустриален капитал, редица български фирми и една американска компания, водеща в областта на мониторинга и управлението в реално време, ПГЕА успя да обзаведе нов кабинет с площ от 250кв.м , разполагащ с всичко необходимо за съвременното обучение. За учебни цели гимназията също така разполага с демонстрационни образци , предоставени от редица фирми в сферата на автоматизацията. Инсталираната американска програмна система е модел за използване на най-съвременните информационни технологии в управлението на процесите в реално време във всички сфери на човешката дейност.