ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Завърши изграждането на първата ФВЕЦ без субсидии в Европа

Завърши изграждането на първата ФВЕЦ без субсидии в Европа

Разположена в един от регионите с най-високо слънчево облъчване в Европа, недалеч от Севиля, Испания, Don Rodrigo е не само една от най-големите фотоволтаични електрически централи в Европа, но и първата централа от голям мащаб в Европа, построена без държавни субсидии. Въпреки това, проектът, осъществен от BayWa, трябваше да следва същата 4-годишна процедура по кандидатстване, както конвенционалните електрически централи. Проектът е солидно бизнес начинание, подпомогнато от инструменти за дългосрочно финансиране. Той демонстрира големи иновации и отразява промяна в общественото възприятие относно устойчивостта и рентабилността на фотоволтаиците. Реализирането на фотоволтаичната централа изискваше детайлно планиране. През процедурата по одобрение бяха извършени консултации с всички отговорни институции за получаване на експертните им мнения.

Don Rodrigo има общ капацитет 175MWp и годишно производство на електрическа енергия 300GWh, което се равнява на годишната консумация на 93000 домакинства в Испания. Бяха инсталирани повече от 500000 поликристални модула от Astroenergy и GCL с толеранс на мощността 0~+5W и максимална ефективност 17.6%. Модулите са сертифицирани съгласно IEC 61215, IEC 61730 и UL 1703. Фотоволтаичната централа бе оборудвана със стрингови инвертори SUN2000-60/100 KTL от HUAWEI с максимална ефективност 98.8%/99.0%. Изтеглени бяха кабели с обща дължина 3000km, разстоянието от седалището на BayWa r.e. в Мюнхен до столицата на Испания и обратно. Използвани бяха маслени трансформатори СрН от Siemens с номинална мощност 800-1600kVA. Реализирани бяха система за мониторинг 24ч. със специален достъп и с разнообразен инструментариум за анализ на данни в главния център за управление в Мюнхен, както и поддръжка първо ниво, осигурена на място в централата.