ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

ДП РАО навърши петнадесет години

ДП РАО навърши петнадесет години

Държавно предприятие "Радиоактиви отпадъци" (ДП РАО) навършва 15 години от основаването си. To e създадено на 1 януари 2004г. с решение на българското правителство и получава официална съдебна регистрация на 8 юни същата година. Тази дата да се отбелязва като официален празник на предприятието. През първата година от създаването му в ДП РАО работят едва 15 души, а днес екипът му от над 1000 души е разпределен в Главно управление в София и още четирите специализирани поделения. В компанията са внедрени и се използват най-модерни съоръжения.

С цел защита на човешкото здраве и околната среда, ДП РАО има функцията да управлява безопасно радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ и от ядрените приложения в медицината, промишлеността, науката и образованието. Конкретните дейности, които предприятието извършва, са събиране, манипулиране, предварителна обработка, преработка, кондициониране, съхраняване и погребване на радиоактивните отпадъци, включително извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

Една от основните дейности които предприятието изпълнява, се състои в изваждането от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ Козлодуй. На 14 ноември 2014г. ДП РАО получава лицензии за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2, а на 28 юли 2016г. - за блокове 3 и 4. На 29 август 2017г. ДП РАО официално стартира изграждането на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

По повод на петнадесетата годишнина, Дилян Петров, Изпълнителен директор на Държавно предприятие "Радиоактиви отпадъци", заяви: „За мен лично е изключително професионално предизвикателство да съм част от такова развитие, което включва нарастване на отговорностите, надграждане на човешкия ресурс, повишаване на компетентностите на екипите, въвеждане на иновации.“