ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Европейска енергийна стратегия 2050Европейска енергийна стратегия 2050

Европейският съюз следва дългосрочна стратегия до 2050г. за намаляване на парниковите емисии, преминаване към екологично чисти и възобновяеми източници на енергия, както ...

Кабелни повреди в разпределителната мрежаКабелни повреди в разпределителната мрежа

Днес разпределителните мрежи са електрическите връзки, които доставят електроенергия до крайната точка на потребление: домакинства и предприятия. Те са връзката, свързващ ...

Бъдещето на соларната енергетикаБъдещето на соларната енергетика

Intersolar Europe е най-важното световно изложение на соларни и свързани с тях технологии, като разбира се, все по-важни стават иновациите, които спомагат за интегриранет ...