ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Бъдещето на соларната енергетика

Иновации и новости от изложението Intesolar

Бъдещето на соларната енергетика

Intersolar Europe е най-важното световно изложение на соларни и свързани с тях технологии, като разбира се, все по-важни стават иновациите, които спомагат за интегрирането на възобновяемите енергийни източници в електропреносната мрежа. Изложението, което се провежда ежегодно в Messe München в Мюнхен, среща производители, дистрибутори, доставчици на продукти и услуги и други експерти в областта. То е съпътствано от три по-малки изложения и връчването на награди, отличаващи най-добрите иновации при фотоволтаиците, възобновяемата енергия,съхранението на енергията.

На конференциите, които се провеждат паралелно с изложението, експерти и представители на различни институции и организации обсъждат различни тенденции в тази област от енергетиката и то такива, които засягат и пазари извън Европа, например Африка, Близкия изток, или се забелязват на световно ниво.


Той се провежда ежегодно в изложбения център Messe Munchen в Мюнхен, Германия, и се фокусира върху фотоволтаиката, слънчевите термални технологии, слънчевите електроцентрали, както и мрежовата инфраструктура и решенията за интегриране на възобновяема енергия. Съпътстващата конференция Intersolar Europe обединява избрани теми, представени на изложението. От основаването си преди 28 години, Intersolar Europe се е превърнал в най-важната индустриална платформа за производители, дистрибутори, доставчици на продукти и услуги и партньори в глобалната слънчева индустрия.

С 1,354 изложители и около 50000 посетители от 162 страни, през 2019г. Intersolar Europe отбеляза още една успешна година заедно с трите си съпътстващи енергийни изложения. От технологиите за производство на фотоволтаици, през хибридни инвертори до бизнес модели без субсидии, разглежданите теми бяха разнообразни и се приеха добре от посетителите. Участниците имаха възможност да научат повече за актуалните тенденции, иновативните бизнес модели и международните пазари. Intersolar Europe е част от Smarter E Europe, най-голямата платформа за енергийната индустрия на континента, която обхвана общо десет изложбени зали през 2019г. - с две повече от миналата година.

Слънчевата индустрия в Европа се развива изключително добре. На фона на процъфтяващия в световен план пазар на слънчева енергия, Intersolar Europe отново се утвърди като най-важното събитие в бранша. Изложението отразява динамиката, с която се развива индустрията, и представя основните тенденции в нея, както и дава възможност за осъществяването на множество партньорства. На тазгодишната конференция беше представено последното издание на Global Market Outlook и според информацията в него, през 2018г. на континента са изградени 11,2GW фотоволтаична енергия (PV), което е впечатляващо увеличение от 21% спрямо предходната година. Перспективата е също толкова обещаваща за 2019г., когато се очаква инсталирането на нови мощности от 20,4GW. Най-влиятелните европейски пазари на слънчева енергия през 2019г. са Испания, Германия, Холандия, Франция и за първи път - Украйна. SolarPower Europe очаква европейският слънчев пазар да нарасне с 18% през 2020г., като новите фотоволтаични инсталации ще добавят капацитет от 24.1GW. Това ще надмине рекордите, наблюдавани през 2011г., когато новоинсталираните фотоволтаични мощности в Европа достигнаха 22,5GW.

Факти и данни за тазгодишното изложение
Smarter E Europe и индивидуалните изложби бяха посрещнати положително както от посетители, така и от изложители. Този успех се основава на динамиката и напредъка на последните развития в областта на възобновяемите енергийни източници, съхранението на енергия и цифровото свързване на различни елементи от енергийната мрежа. Intersolar Europe беше съпътстван от ees Europe, Power2Drive Europe и EM-Power като част Smarter E Europe.

През 2019г. конференцията Intersolar Europe се съсредоточи върху глобалните пазари, технологиите и финансирането на фотоволтаични проекти. В допълнение към пазарните тенденции в Европа, експертите обсъдиха и тези в Африка и в региона на Близкия изток и Северна Африка. В рамките на други сесии беше разгледано взаимодействието на фотоволтаичните системи и различните решения за съхранение на електроенергия - най-обсъжданата в момента тема в индустрията. Особено внимание бе отделено на интелигентните и взаимосвързани енергийни системи, докато на съпътстващите конференции и форуми бяха изследвани широк спектър от иновативни технологии, нови бизнес модели и пилотни проекти. Участниците придобиха ценна информация за нови приложения, включително слънчеви инсталации върху фасади, земеделските земи или такива, плаващи във вода. Участниците научиха повече за възможностите, които дигитализацията предоставя за оперативния контрол на фотоволтаичните инсталации.

Стремежът на Smarter E Europe е да се постигнат доставки на възобновяема енергия 24 часа в денонощието и по време на изложението между 15 и 17 май в Мюнхен във връзка с усилия в тази посока се събраха заинтересовани страни в съвременната енергийна индустрия от множество държави и международни компании. Фотоволтаиците, вятърната енергия и другите ВЕИ са по-силни заедно, както и в комбинация със системи за съхранение и интелигентно разпределение и използване на генерираната електроенергия. Имаше и фокус върху декарбонизацията не само в производството на електроенергия, но и при топлоснабдяването, транспорта и промишлеността.

Конференция Smart Renewable Systems – от микромрежи до виртуални електроцентрали
Пазарът на енергия от ВЕИ процъфтява в световен мащаб и поражда огромна динамика, като за това оказват влияние множество фактори: от нарастващата конкурентоспособност на самите възобновяеми източници, през намаляване на разходите за съхранение на електричество до нарастването на електромобилността. С напредването на дигитализацията, новите разработки се насърчават както от новаторски решения и продукти, така и от нови бизнес модели. Конференцията, посветена на интелигентните системи за възобновяема енергия се, фокусира върху темите за просюмерите, микромрежите и виртуалните електроцентрали. Участниците имаха възможност да научат повече за тенденциите в индустрията и да проучат отделни нови пилотни разработки и изследвания.

Посетителите имаха възможност да разгледат представените иновации и динамични тенденции, свързани с продукти и услуги от областта на възобновяемата енергия на съвместния щанд Start-ups@The smarter E Europe в зала C4. Този щанд даде възможност на стартиращите фирми да се свържат с представители на институции, инвеститори и вече утвърдени на пазара компании. Новите компании представиха иновативните нови бизнес модели и технологии, които са разработили, за да помогнат активно в прехода към възобновяема енергия.

Динамичният растеж на соларната индустрия се изразява не само в инсталирането на нови мощности, но и стимулира иновации, които бяха представени на Intersolar Europe. Всяка година първият ден на изложението завършва с обявяването на отличените с Intersolar AWARD. Церемонията се провежда пред международна публика, която включва експерти от цял свят. Победителите ще играят решаваща роля в определянето на бъдещето на енергийната индустрия. Петима експертни съдии избират трима победители измежду десет финалисти, класирали се сред първоначалните кандидати. Бяха връчени също и наградите ees AWARD и Smarter E AWARD.

Най-важният критерий за определянето на победителите е степента на технологичната иновация, която се изразява в технологичен напредък, креативност и качество. Други фактори, които играят роля при този избор са безопасността, техническите и екологични ползи, икономическите ползи, доказателство за функционалност и оригиналност на иновацията, както и нейната презентация при кандидатстването.

Smarter E AWARD: Забележителни проекти
BayWa r.e. Renewable energy GmbH (Германия) получи награда за проекта си Don Rodrigo. Част от BayWa AG и със седалище в Мюнхен, BayWa r.e. е световен разработчик в областта на възобновяемата енергия, доставчик на енергийни решения и услуги. Разположена недалеч от Севиля, Испания, Don Rodrigo не е само една от най-големите фотоволтаични централи в Европа - тя е и първата широкомащабна фотоволтаична централа на континента, която е построена без финансиране чрез държавни субсидии. Въпреки това проектът трябваше да премине през същия четиригодишен процес на кандидатстване, през който минават останалите електроцентрали. Проектът отразява значителната промяна в общественото възприятие относно устойчивостта и рентабилността на фотоволтаиците.

mondas GmbH (Германия) получи награда за своята интелигентна топлопреносна мрежа, която използват 1350 жители на Фрайбург. В нов жилищен квартал във Фрайбург, Германия, сега е изградена интелигентна топлопреносна мрежа с 38 децентрализирани слънчеви топлинни системи, свързани с 525 отделни жилища, като така се захранва локална отоплителна мрежа, която се подхранва също и от биометанова комбинирана топло- и електроцентрала. mondas използва алгоритми за контрол чрез изкуствен интелект в своя аналитичен софтуер за събиране на данни от измервания, добиви и стойности на потреблението за всички 38 соларни топлинни системи.

Компанията Siemens AG (Германия) беше наградена за своя проект за хибридната електроцентрала Isabela. Интелигентна хибридна енергийна система е разположена на остров Изабела, най-големият от островите Галапагос в Еквадор. Тя използва фотоволтаична енергия и биогориво от устойчиво отгледана ятрофа и доставя на острова 100% възобновяема енергия. Обучението на местните жители относно поддръжката и експлоатацията на централата е част от иновативния подход към прилагане на децентрализирани решения в енергетиката.

Smarter E AWARD: Интелигентна възобновяема енергия
Axiotherm GmbH (Германия) получи Smarter E AWARD за kraftBoxx - мащабно решение за съхранение на топлинна енергия със секторно свързване. kraftBoxx използва технология за латентно съхранение на енергия с цел отопление и затопляне на вода, има по-висок капацитет за съхранение на енергия в сравнение с конвенционалните системи. С помощта на латентен акумулатор на топлина, електротермична станция, станция за прясна вода и интелигентен контролер, модулната и мащабируема система позволява използването на излишната слънчева енергия за отоплителни цели и увеличава дела на собствената консумация.

SolarGaps (Украйна) получава награда за Smart, генериращи енергия соларни щори. SolarGaps е стартираща компания, която работи в областта на енергийната ефективност и благоприятните за климата технологии през последните три години. Разработените от нея соларни щори позволяват екологично производството на енергия, като инсталирането на фотоволтаици върху неизползвани досега повърхности на прозореца е важна следваща стъпка към изграждане на интегрирани фотоволтаични системи и предлага алтернатива за онези, които, не желаят да инсталират конвенционални PV панели. Щорите могат да бъдат управлявани от смартфон или да се настройват автоматично за оптимално излагане на слънце.

Staubli Electrical Connectors GmbH (Германия) получи награда за Power-Blox - мобилен електрически контакт. Stäubli е международен доставчик на решения за мехатроника за съединители, роботика и текстил. Stäubli Power-Blox е модулна система за съхранение на слънчева енергия, която предлага захранване с променлив ток достигащ до мегавати. Устройството представлява интелигентни енергийни кубчета с вградена батерия, предназначено е за външни мрежови приложения и може да се зарежда чрез соларен модул. Предимствата на този продукт са простота, мащабируемост и сигурност.

Intersolar AWARD: Фотоволтаици
Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай) получи награда за своя интелигентен фотоволтаичен стрингов инвертор SUN2000 15-20KTL-M0. Устройството позволява гъвкавост при инсталация в големи жилищни и търговски системи. Лекият и компактен инвертор разполага и със софтуерен пакет с интегрирана диагностика на грешки и система за управление на енергията. Инверторът може да се комбинира с оптимизатори на производителността, за да се намалят отрицателните въздействия на засенчването или различното разположение на модулите.

Raycatch Ltd. (Израел) беше отличена за DeepSolar - система за автоматизирана диагностика на фотоволтаици с помощта на изкуствен интелект. Raycatch използва изкуствен интелект за експертен анализ и извършване на точна диагностика на големия поток от сложни данни от фотоволтаичните системи и за оптимизиране на разходите. DeepSolar е инструмент от ново поколение, който използва данни от съществуващите системи за мониторинг, за да оптимизира производителността на системата и замества поддръжката, базирана на интервали, с икономически ефективен подход.

Zhejiang Jinko Solar Co., Ltd. (Китай) получи награда за модулите Cheetah Bifacial HC Swan. Jinko Solar са един от най-големите производители на фотоволтаични модули в света и за първи път интегрират произведен от DuPont прозрачен заден слой в своя модул Cheetah Bifacial HC, което прави продукта по-лек от модулите от стъкло, традиционно използвани за такъв тип технологии. Swan съчетава допълнителния добив при технологията за двулицеви модули с простотата и лесния монтаж на стандартните фотоволтаици.

ees AWARD: Съхранение на електроенергия
Blue Solutions SA (Франция) получи награда за своята модулна, устойчива на топлина система за съхранение на енергия от литиево-метален полимер (LMP). Blue Solutions, част от френската група Bolloré, разработва и предлага решения за производство, съхранение и управление на електроенергия. Компанията разработи първата стационарна система за съхранение на енергия с твърда литиево-метална полимерна батерия. LMP батериите не съдържат течни електролити и могат да работят при температура до 105°C без да се нуждаят от охлаждане. Това ги прави особено подходящи за райони с високи температури. Технологията с LMP не използва разтворители, кобалт или други редки минерали, а също така батериите могат да бъдат рециклирани.

Enerox BmbH (Австрия) са наградени за CellCube FB 500-2000, високопроизводително устройство за съхранение на фотоволтаична електроенергия. Enerox е част от CellCube Energy Storage Systems и съчетава изключителна технология в изследванията, проектирането, производството и продажбата на интегрираната CellCube ESS. Системата е базирана на технология, която съхранява енергия в резервоари с ванадиеви електролити. Мащабируемите, високопроизводителни 250kW устройства могат да се използват в големи соларни или вятърни паркове, както и в самостоятелни мрежи.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (Германия) беше отличена за инвертора GRIDCON PCS 4W. Системата за преобразуване на мощност GRIDCON® PCS 4W е модулен, двупосочен инвертор за съхранение електроенергия, при свързване с мрежата или без такова. Централната постояннотокова шина позволява свързване на различни товари и захранващи устройства, които включват различни видове батерии и фотоволтаични модули. Устройството може да бъде използвано при изграждането на стабилни самостоятелни системи за микро-мрежови приложения, както и за удобни решения за осигуряване на аварийно и резервно електрозахранване.