ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

КРУ SM6 на Schneider Electric в 21-ви век – свързаността е вече реалност

КРУ SM6 на Schneider Electric в 21-ви век – свързаността е вече реалност

От години Филкаб АД произвежда комплектни разпределителни уредби (КРУ) за нуждите на българския пазар. От 2014 година това производство вече се извършва от Инженеринг ЕАД, дъщерна компания на Филкаб АД, която специализира в комплектни инженерингови услуги и производството на БКТП и КРУ устройства. Като признание за натрупания опит и висококачественото производство, през 2018 година Инженеринг ЕАД получава лиценз от Schneider Electric за производство на КРУ от серията SM6.

Новото поколение на комплектната разпределителна уредба SM6 на Schneider Electric покрива най-важните клиентски изисквания за безопасност, надеждност, гъвкавост и свързаност на устройствата.

Безопасност - Всички модули КРУ SM6 могат да бъдат доставени с устойчивост на вътрешна дъга от 3 или 4 страни A-FL или A-FLR. Устойчивостта на вътрешна дъга е 12,5кА, 16кА и 20кА за 1s. Устройствата са оборудвани с механични и електрически блокировки, предотвратяващи погрешни манипулации.

Надеждност - Инсталирани са над 1 500 000 модула от серията SM6 по целия свят. Модулите SM6 са 100% фабрично тествани, без необходимост от последващи изпитания на място.

Гъвкавост - Уредбите тип SM6 лесно се надграждат, за да отговорят на нуждите на клиентите и са подходящи за разширяване на съществуващи инсталации. Уредбите SM6 са особено добре проектирани за интегриране във вътрешно-заводски закрити подстанции.

Свързаност - Използването на интелигентни, свързани компоненти като SC110 и TH110 осигуряват непрекъсната информация за „здравето“ на електрическите инсталации. С използването на това оборудване се оптимизира управлението на активите чрез профилактика. SC110 е универсално интелигентно устройство, проектирано за управление и наблюдение на всички компоненти, които участват в дистанционното управление на функционалните единици. Той включва всички необходими функции за надеждно дистанционно управление. Това са електрически блокировки, контрол на дистанционното управление и компактен преден панел за местно управление SC-MI. Вградената Modbus комуникация и “Plug and play” правят контролера SC110 и дистанционното управление лесно за използване и лесно за надграждане.

SC110 има вградени цифрови входове и изходи за наблюдение на всички компоненти свързани с електрическите операции на функционалната единица – моторен механизъм, изключвателна бобина, включвателна бобина и сигнални контакти.

Контролерът SC110 е наличен в две разновидности – SC110-A с оперативно напрежение 24-60Vdc и SC110-E I с оперативно напрежение 110Vdc/Vac – 250Vdc/240Vac. И двете модификации имат мрежова комуникация.

Силовите връзки в устройствата Средно Напрежение са една от най-критичните точки в подстанциите и по-специално – връзките, които са направени на място (кабелните връзки средно напрежение). Разхлабена или дефектна връзка е причина за повишаване на съпротивлението в локализирана точка, което води до повишаване на температурата и до пълното прекъсване на връзката. В някои случаи профилактиката може да бъде затруднена от тежки експлоатационни условия и поради ограничен достъп и видимост на контактите. Непрекъснатият температурен мониторинг е най-подходящият начин за ранно откриване на компроментирана връзка.

Easergy TH110 е част от ново поколение безжични smart сензори, осигуряващи непрекъснато температурно наблюдение на всички критични връзки в полето, което позволява: да се предотвратят непланирани престои; да се повиши безопасността на обслужващия персонал и оборудването; да се оптимизира и планира поддръжката.

Благодарение на неговия компактен корпус и безжична комуникация температурния сензор Easergy TH110 предлага лесeн и широкоразпространен монтаж на всяка възможна критична точка, без да се влияе на работата на разпределителната уредба Средно напрежение. С използването на Zigbee Green Power протокол, Easergy TH110 осигурява надеждна и стабилна комуникация, която може да се използва за създаване на оперативни съвместими решения. Температурните сензори Easergy TH110 са самозахранващи се от мрежовия ток и могат да постигнат високи резултати, осигурявайки точен температурен мониторинг, бидейки монтирани в пряк контакт с измерената точка.ФИЛКАБ

Пловдив 4004, ул. Коматевско шосе 92
тел.:032/ 277171
факс:032/ 671133