ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

Бизнес философията ни е да сме близо до клиента от самото начало на проекта

Разговор с г-н Кристиан Атанасовичи, Мениджър бизнес развитие в KGE GmbH

Бизнес философията ни е да сме близо до клиента от самото начало на проекта

В началото, бихте ли разказали на читателите на списание ЕНЕРГИЯ за фирма Kawasaki Gas Turbine, за нейната история и продукти?
Kawasaki Group е една от най-големите индустриални компании в Япония с годишни приходи от над 11 милиарда евро. Нашето портфолио включва разнообразни продукти - от мотоциклети до големи електроцентрали, а също така и кораби, влакове и самолети. Нашите мотоциклети са най-известните в световен мащаб, но в Япония пазарът за тях не е толкова голям, така че там са по-важни други наши продукти. Япония е много малка страна, затова постоянно търсим нови пазари извън нея. Kawasaki е създадена преди повече от 120 години като корабостроителна компания и постоянно увеличава своята продуктова гама. Бизнесът ни с газови турбини започва като лицензирана фирма за поддръжка на реактивни двигатели, тъй като самолетният бизнес е бил забранен от САЩ след Втората световна война, а една част се развива в посока на енергийния сектор със собствено проектирана газова турбина, базирана на технологията на реактивния двигател. В допълнение, по-късно интегрирахме бизнеса с двигатели и газови двигатели в една компания от енергийния сектор. През 1998г. в Европа, в Германия, е основана дъщерна компания на име Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH (KGE). През 2003г. опаковането на газовите турбини започва да се извършва в компанията. През 2018г. KGE взима решение за откриването на представителство в Румъния, което отговаря за Югоизточна Европа.

Какви планове има компанията за българския пазар, какви са основните й цели?
Направихме някои проучвания за българския пазар и видяхме, че има възможности за значителен брой когенерационни проекти. Имаме желание да навлезем на българския пазар и искаме в кратък срок да намерим и да изградим отношения с човек или с компания, която би могла да ни стане партньор. Бихме искали заедно с нашия бъдещ партньор в съвсем близко бъдеще да разработим няколко проекта в областта на топлофикацията и хартиената промишленост.

Кои са основните предимства на Вашите продуктите в сравнение с тези на конкурентите Ви? Фирми от кои отрасли биха били най-заинтересовани и кои качества на Вашите продуктите биха ги привлекли?
От самото начало е много важно да се спомене, че произвеждаме и двата вида продукта за когенерация: газови турбини и газови двигатели. И в двете технологии се използва само природен газ или втечнен природен газ. Но Kawasaki Heavy Industries се фокусира върху опазването на околната среда с цел да намали емисиите на CO2 и NOx. По тази причина осигуряваме високоефективно използване на енергията и също така разработихме газова турбина, която изгаря 100% водород. Днес можем да осигурим високоефективни енергийни, гъвкави и надеждни когенерационни решения. Нашата бизнес философия е да сме близо до клиентите от самото начало на един проект. Това означава, че предлагаме решения за когенерация, които са съобразени със специфичните нужди на нашите клиентите.

Разполагаме с двигатели и газови турбини, така че търсим индустрии, които имат нужда от пара, топлина за процеси за изсушаване, гореща и охладена вода или дори само електричество. Нашите продукти се вписват много добре в когенерацията, тригенерацията или полигенерацията (която включва електричество, пара, топла и охладена вода и CO2). Обикновено хартиената и химическата индустрия се нуждаят от пара. Полигенерацията се използва особено при производството на напитки. Електричеството се използва в електроенергийни съоръжения. Освен в различни сектори на промишлеността, нашите продуктите могат да се използват също така и в болници, молове, летища, системи за централно отопление.