ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

Siemens представи акумулаторна батерия за използване в жилища

Siemens представи акумулаторна батерия за използване в жилища

eИнтелигентната литиево-йонна батерия Junelight е първото решение, предлагано от Siemens, специално насочено към изискванията за съхранение и използване на собствено генерирана енергия в частните домове. С нея собствениците на жилища могат да увеличат максимално дела си от собствена енергия, като например от фотоволтаични системи за собствено потребление, свеждайки до минимум своите разходи за доставка на енергия. Junelight координира зареждането и разтоварване в зависимост от прогнозата за добив на фотоволтаичната система и индивидуалния профил на потребление на домакинството. С мобилното приложение Junelight Smart App енергийните потоци могат да бъдат наблюдавани в реално време. Капацитетът за съхранение може да се адаптира гъвкаво към индивидуалните нужди, като обхваща до 19,8kWh. Батерия Junelight вече се предлага в Германия и Австрия.

Когато Junelight се зарежда и разрежда, автоматично се взимат предвид специфичните за потребителя прогнози за времето и потреблението, като така се намаляват загубите на електроенергия. Високото качество и безопасност на Junelight, както по отношение не производственият процес, така и на цялостната система, е потвърдено от асоциацията за електрически, електронни и информационни технологии VDE, като всяка актуализация на софтуера също се тества от VDE. Възможно е неограничено модулно разширение - всеки от до шест акумулаторни блока с нетен капацитет от 3,3kWh може да бъде преоборудван и гъвкаво адаптиран към промените в потреблението, например при свързване на термопомпи или зареждане на електромобили. Стандартният хардуер е оборудван с всички подходящи връзки за бъдещи функционални разширения, например за интелигентен контрол на потреблението. Така системата осигурява лесно последователно разширяване чрез софтуерни актуализации.