ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

ЧЕЗ участва в проект за следващо поколение гъвкава електрическа мрежа

ЧЕЗ участва в проект за следващо поколение гъвкава електрическа мрежа

ЧЕЗ Разпределение България се включи активно в проект FLEXITRANSTORE, в рамките на който ще бъде разработена следващо поколение гъвкава електрическа мрежа, която да подобри способността на електроенергийната система да поддържа непрекъсната услуга в условията на бързи и големи промени в предлагането или търсенето на електроенергия, независимо от причината. Различните компоненти на гъвкавата електрическа мрежа ще бъдат представени в 8 демонстрации, които ще се проведат в 6 държави - Гърция, България, Кипър, Словения, Белгия и Испания.

В рамките на проекта за първи път в Европа ще бъде инсталиран мобилен блок за управление на потока на електроенергия. Иновативният уред прилага технология за управление на потока на електроенергия през електропроводите, като увеличава или намалява реактивното съпротивление на линията, за да отблъсне или изтегли повече електроенергия по този електропровод. По този начин преразпределя свръхтоварите, които могат да се появят в електропровода в ограничени периоди от време, например при планирани прекъсвания за ремонт, от производство от възобновяеми източници или от непланирани изключвания на генератори или електропроводи. Така се предотвратява претоварване на електропровода, а оттам и по-сериозни щети по мрежата и неудобства за клиентите. По пътя си за Гърция, където ще бъде инсталирано, устройството беше представено в три европейски столици - Дъблин, Брюксел и София, където домакин беше Техническият учебен център на ЧЕЗ Разпределение България. Интерес към това иновативно решение проявиха студенти от Технически Университет - София, Висше транспортно училище Тодор Каблешков, Колеж по енергетика и електроника към Техническия Университет - София, Минно-Геоложки Университет Св. Иван Рилски, подизпълнители на компанията, мениджмънтът на ЧЕЗ и ЕСО.