ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

Система за мониторинг на захранването в реално време

Система за мониторинг на захранването в реално време

Phoenix Contact, в сътрудничество с Jean Muller, разработи мащабируема мониторингова система за управление на електрозахранването, която измерва в реално време оперативни стойности за оптимизиране или управление на мрежата. Системата може да бъде монтирана в станции за вторично разпределение , кабелни разпределители или клиентски системи при минимални монтажни разходи и конфигурация. При нужда приложението може да бъде разширено, за да включва централна система за управление, която изчислява текущото натоварване въз основа на измерените стойности. Данните от измерванията се прехвърлят от до 14 разединителя тип лентови превключватели към централни системи за управление, използващи стандартни протоколи IEC. Системите могат също да комуникират с екосистеми на основата на Интернет на нещата чрез оперативно съвместими модели данни.

Разединителят тип NH на Jean Müller, който интегрира новата измервателна технология PLPlano, записва параметрите на мрежата. Данните се предоставят на контролера от по-високо ниво чрез дистанционен терминал Modbus. Измервателна техника е много компактна, а съединителите могат да се използват във всички общи кабелни разпределителни шкафове. Системите за комуникация и захранване се свързват чрез USB-C кабел, а електрониката може да се сменя и по време на активна работа, за да се гарантира, че потребителите имат захранване по всяко време. Интерфейсът за управление на енергията от Phoenix Contact записва стойностите чрез сериен протокол, обработва ги и ги препраща към системи за управление на по-високо ниво посредством гъвкави комуникационни средства. Клиентите могат да внедрят собствени програми на високо ниво и също да създадат пълни обекти за данни, за да опишат цифрово подстанция. В бъдеще това ще позволи пряка комуникация между две подстанции.