ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

Предстои провеждането на конференцията за българската атомна енергетика

Под патронажа на Министерството на енергетиката и на Агенцията за ядрено регулиране, между 5 и 7 юни 2019г. във ваканционен клуб Ривиера във Варна ще се проведе конференция на тема "Българската атомна енергетика - национална, регионална и световна енергийна сигурност".

През първия ден ще бъдат отправени поздравителни адреси, ще бъдат изнесени доклади относно състоянието на ядрените проекти в процес на изграждане в момента, както и доклади на представители на дипломатическия корпус. Сред темите, обсъждани в този ден, ще бъдат и възможностите за строителство на нова ядрена мощност в България, глобалното състояние и перспективи на ядрената енергетика, ядрената енергетика в Европа, състоянието и перспективите на реакторите с малка мощност.

Вторият ден ще се състои от две секции, провеждани паралелно в две отделни зали. Секция 1 ще се отнася до перспективите в развитието, експлоатацията и поддръжката на ядрени съоръжения, като една част от докладите се отнасят конкретно до дългосрочната експлоатация и стареенето на АЕЦ "Козлодуй", мерки при аварии и нови възможности за услуги. Секция 2 ще засяга технологиите и практиките при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, преработката и съхранението на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

През третия ден ще се проведат срещи между френски и български фирми, работещи в областта на ядрената енергетика, с цел обмен на информация, свързана с възможностите за изпълнение на общи проекти в България и Франция. На базата на получените заявки от страна на българските и френските фирми, участващи в конференцията, Организационния комитет, отговарящ за провеждането й, ще изготви програма, по която ще се осъществяват тези срещи и която ще бъде предварително предоставена на фирмите от двете страни.

Конференцията също така ще разполага с изложбена площ и ще даде възможностите за спонсорство на компании, които искат да популяризират дейността си по време на тридневния форум. Очаква се събитието да привлече повече от 200 участници от различни държави.