ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

Интелигентно управление на зареждането на електромобили

Интелигентно управление на зареждането на електромобили

С увеличаване броя на електромобилите нараства и търсенето на опции за зареждане, като тенденцията е към по-големи паркинги за зареждане, което да се извършва в по-кратки срокове. Предизвикателството пред проектантите и строителите на такива паркинги е осигуряване на оптимална мощност за всяка точка на зареждане при ограничено електрозахранване на целия обект. Трябва да се гарантира и безопасна и надеждна работа, като се вземат предвид други консуматори и генератори. Софтуерът EV Charging Suite предоставя решение - интегрираната система за управление на товарите ги разпределя към всички точки за зареждане спрямо определени правила, което предотвратява изключването на главния прекъсвач поради претоварване. Централният терминал със сензорен екран осигурява интуитивно използване от страна на клиентите - от оторизацията до приключването на зареждането - а таксуването се осъществява посредством Open Charge Point Protocol (OCPP).

Паркингът за зареждане се конфигурира, контролира и наблюдава удобно чрез браузър. Уеб интерфейсът може да се използва за управление на потребителите и точките за зареждане, както и за оторизиране на процедурите за зареждане. Лесно могат да се добавят нови точки за зареждане, без да е необходимо да се преконфигурира целият паркинг. Специално създадени потребителски роли за системните оператори, сервизните техници и оперативния персонал предоставят подходящите права за изпълнението всички необходими задачи.

Налични са лицензи на EV Charging Suite за паркинги за зареждане със съответно 10, 30 или 50 точки за зареждане, както и икономични лицензи за ъпгрейд. При заявка софтуерът се предлага и предварително инсталиран на индустриален компютър Phoenix Contact, подходящ за външно инсталиране и служи за централен терминал.