ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

Измервания в енергетикатаИзмервания в енергетиката

За да бъде възможно от една страна оптималното управление и развитие на една електрическа мрежа, a от друга - най-ефикасното използване на енергията, която се доставя по ...

Тенденции във фотоволтаичната енергетикаТенденции във фотоволтаичната енергетика

През последните няколко години нараства потреблението на слънчева енергия и предвижданията са тази тенденция да продължи и вбъдеще. Това води не само до инсталирането на ...