ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

Приоритет е запазване на водещата ни роля на енергийната карта на ЕвропаПриоритет е запазване на водещата ни роля на енергийната карта на Европа

Уважаема Министър Петкова, бихте ли споделили как виждате България на енергийната карта на Европа през 2030 година? Енергетиката е стратегически за всяка икономик ...

Потърсихме световни и европейски примери за използване на алтернативни гориваПотърсихме световни и европейски примери за използване на алтернативни горива

В началото на нашия разговор, бихте ли представили накратко намерението на Топлофикация Русе да замени част от използваните в момента горива с RDF? Ще започна мал ...