ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

Vestas представя иновативната модулна платформа EnVentus

Vestas представя иновативната модулна платформа EnVentus

В продължение на 40 години компанията Vestas е на пазара за продукти за производство на енергия от вятъра, въвеждайки водещи на пазара решения, които са довели до намаляване на цената на енергията и са довели вятърната енергия от ниша до върха. Наскоро Vestas представя своята нова платформата за вятърни турбини EnVentus, която представлява още една важна стъпка напред в непрекъснатите усилия за намаляване на цената на енергията и за ускоряване на глобалния преход към по-устойчив енергиен микс. Първоначално концепцията е насочена към пазара на сушата, но в последствие се очаква да бъдат предложени и решения с офшорна приложимост.

Платформата EnVentus първоначално ще се предлага в два нови варианта: V150-5.6MW и V162-5.6MW, заедно покриващи слаби, средни и силни ветрове. Базирайки се на съвременен модулен дизайн, EnVentus подкрепя визията на компанията Vestas да стане световен лидер в устойчивите енергийни решения и да осигурява по-широка гама от конфигурации на турбините, които могат да отговорят по-добре на променящите се нужди на клиентите. EnVentus представлява следващото поколение технология за вятърни турбини и свързва четирите десетилетия иновации във вятърната енергетика с опита и знанията, представени от инсталирания капацитет от 100GW вятърни турбини Vestas. Новата платформа демонстрира ползите от водещите в отрасъла инвестиции на Vestas в научноизследователската и развойна дейност и несравнимото количество данни за вятъра.

Първите два варианта на платформата: V162-5.6MW и V150-5.6MW ще бъдат приложими в световен мащаб и се добавят към широката гама от вече съществуващи турбини от 2MW и 4MW на Vestas, които дават на клиентите несравнима комбинация от турбини, работещи на всяко конкретно място. Турбините разполагат с пълномащабен конвертор, способен да посрещне сложните и различни мрежови изисквания на местните пазари. Пълномащабният конвертор е куплиран с генератор с постоянен магнит за максимална ефективност на системата и балансиран от средно скоростна трансмисия.

С обща площ от над 20000m2, V162-5,6 MW предлага най-големия размер ротор на сушата, за да се постигне водещо в индустрията производство на електроенергия. Когато е в комбинация с висок коефициент на капацитета, V162-5.6MW предлага 26% по-високо годишно производство на енергия от V150-4.2MW, в зависимост от специфичните за обекта условия. Той е от първостепенно значение при ниски до средни ветрови условия, но също така има широка приложимост при високи средни скорости на вятъра в зависимост от специфичните за обекта условия. Първият прототип V162-5.6MW се очаква да бъде инсталиран в средата на 2020г., със серийно производство по-късно тази година.

Моделът V150-5.6MW взема нашия съществуващ ротор от 150m и го използва за по-високи скорости на вятъра и за разширяване на пазарната приложимост. Когато се комбинира с по-голямата генераторна мощност, в зависимост от специфичните условия на обекта турбината увеличава годишния потенциал за производство на електроенергия с до 30% в сравнение с V136-4.2MW. Това е от първостепенно значение при средни до силни ветрове. Първият прототип V150-5.6MW се очаква да бъде инсталиран през втората половина на 2019г., а серийното производство е планирано за средата на 2020г.