ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

Fronius Eco с нови възможности за оптимизация на PV инсталации

Fronius Eco с нови възможности за оптимизация на PV инсталации

За да постигне даден проект висока възвръщаемост на инвестициите, е нужно да се вземат предвид не само разноските по покупката на инвертор. От голямо значение са също разходите за соларни модули, труд, допълнителни компоненти (BOS), както и бъдещите експлоатационни разходи. Въпреки, че инверторите представляват около 10% от направената инвестиция, те могат да окажат съществено влияние върху BOS, оперативните разходи и производителността.

В сравнение с други устройства с мощност от 60kW, Fronius Eco 27.0 (27kW) постига по отделните позиции на BOS с до 62% по-добри показатели. Това се дължи на разлики в окабеляването и AC/DC компонентите. По отношение на оперативните разходи Fronius Eco има значителни предимства. Една от причините е активната технология за охлаждане. При пасивно охлаждано устройство от същия вид, поради риск от отпадане на гаранцията, е необходимо поне два пъти в годината да се почиства охлаждащото тяло. За Fronius Eco се препоръчва само едно сервизно обслужване на година.

Техническите проблеми с Eco могат веднага да бъдат отстранени на място чрез смяна на платките от Fronius партньорите за сервизно обслужване. За разлика от това при устройствата с мощност от 60kW са необходими поне двама сервизни техници, които често се нуждаят от помощни средства, като подемна платформа. По данни на компанията за 15 години в пробна инсталация от 400kW Eco генерира до 41000 евро повече приходи, отколкото едно пасивно охлаждано устройство с мощност от 33kW. Това е следствие от доброто поведение на Fronius Eco по отношение на намаляването на мощността при високи температури. Затова от фирмата препоръчват на проектантите на инсталации при избора на компоненти да имат предвид също необходимите капиталовложения и бъдещите оперативни разходи и производителност.