ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

Линии за производство на пелети и брикети от Новонетикс

Линии за производство на пелети и брикети от Новонетикс

В световен мащаб за отопление и производство на електроенергия все повече се използват възобновяеми енергийни източници като дървесина и растителни отпадни материали – слама, слънчогледова люспа, стебла на селскостопански култури и отпадък при производството на електроенергия след анаеробна ферментация на царевичен силаж. Според последните директиви на Европейския съюз, конвенционалните горива за производство на електроенергия в ТЕЦ постепенно трябва да се заменят с биогорива. За да се намали замърсяването на въздуха, битовите инсталации за отопление трябва да преминат на пелети. За производство на пелети и брикети от биомаса се използват съвременни технологии за смилане на материала, неговото сушене и пресоване с високо налягане. Енергийната ефективност на технологията за производство на пелети и брикети е достатъчно висока, за да може те да бъдат използвани като гориво за промишлеността и бита. Пелетите се считат за изцяло екологично гориво.

Новонетикс и нейните партньори изграждат в България линии за производство на пелети и брикети от биомаса с капацитети до 6т/ч. Dutch Dryers произвежда ефективни системи за сушене на биомаса. Основната дейност на Molinos AFAU е разработване и изграждане на цялостни проекти за линии за смилане, сушене и гранулиране на биомаса, дизайн на целия процес, чертежи, производство на машини, монтаж и пускане в експлоатация. CPM Europe е световен лидер в разработката и производството на оборудване за смилане и гранулиране на различни видове биомаса, най-подходящо за трансформиране на отпадъчните материали с ниска плътност в продукт с висока плътност – пелети. DI PIÙ SYSTEMS предлага комплексни инсталации за производство на брикети. VYNCKE е специализирана в изграждането на горивни системи за преобразуване на биомаса и отпадъци в енергия.