ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

Акценти в предстоящото изложение Intersolar

Акценти в предстоящото изложение Intersolar

Intersolar Europe ще се проведе между 15 и 17 май 2019г. в Мюнхен, Германия. Изложенеито се фокусира върху темите за фотоволтаичните панели, соларните термални технологии, слънчевите електроцентрали, решенията за интегрирането на възобновяемите енергийни източници. Сред участниците ще има производители и доставчици на продукти и решения за фотоволтаични и соларни термални технологии, компании, занимаващи се с инфраструктура за интегриране на възобновяеми енергийни източници, институти за проучвания и разработки и за сертифициране, фирмени асоциации.

В рамките на изложението се връчват няколко награди. Intersolar AWARD се присъжда за иновативни технологични продукти и решения в областта на фотоволтаиците. Smarter E AWARD има две категории – Изключителни проекти и Интелигентна възобновяема енергия. Наградата ees AWARD се присъжда за иновативни продукти и решения за стационарни и мобилни системи за съхранение на електроенергия. Energy Transition Award 2019 е насочена към енергийни доставчици, а Georg Salvamoser – към институции, организации, групи или отделни лица от немскоговорещите страни, които са примерни застъпници на устойчивото енергоснабдяване. JUNGE ENERGIE се връчва на новосъздадени компании, курсове и младежки групи.

Паралелно с изложението се провеждат няколко събития. ees Europe е най-мащабното изложение на континента, посветено на батериите и съхранението на енергия. Power2Drive е посветено на електромобилността и показва взаимодействието между електромобилите и устойчивото и екологично енергоснабдяване. EM-Power е първото изложение в Германия, фокусирано върху фирмите консуматори на енергия, търсещи енергийно ефективни технологии, системи за интелигентен контрол и пестене на енергия, както и концепции, ключови за енергийния преход в строителния сектор.