ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

Трансгранични проекти за интелигентни енергийни мрежи

Европейският съюз си е поставил определени цели, свързани с енергетиката и климата. Планираната посока на енергийно развитие е свързана не само с намаляване на въглеродни ...

Съоръжения за производство на биодизелСъоръжения за производство на биодизел

Биомасата е един от най-ценните и многофункционални ресурси на Земята. Терминът „биомаса” включва всички органични вещества с растителен и животински произход. Химическат ...