ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

Редови клеми WAGO TOPJOB S - най-интуитивният начин за свързване

Редови клеми WAGO TOPJOB S - най-интуитивният начин за свързване

WAGO разшири гамата редови клеми TOPJOB® S с два нови метода на свързване: чрез лост и чрез бутон. Тези варианти допълват съществуващото изпълнение редови клеми с обикновени монтажни отвори за отвертка.

WAGO редови клеми TOPJOB S с лост
Издърпайте лоста нагоре, вкарайте проводника и освободете лоста: оригиналната технология, която направи серията клеми за бърза връзка 221 на WAGO толкова популярна, сега вече е и универсално решение за редовите клеми TOPJOB S за монтаж върху DIN-шина. Това означава, че проводниците могат да бъдат лесно ръчно присъединявани и отстранявани, дори и в контролното табло, без да се налага използването на инструменти. Новият метод за свързване е голямо удобство за потребителите, особено при монтажни работи на открито. Повдигнатият лост маркира ясно точката на свързване и освобождава ръцете на техника при свързване на проводници, дори с голямо напречно сечение. Първоначално клемите с лостове ще се предлагат с номинални напречни сечения 2.5 mm² (14 AWG), 6 mm² (10 AWG) и 16 mm² (8 AWG). Наличните изпълнения са варианти за 2 или 3 проводника. Полевата страна е снабдена с лост, а за вътрешното свързване има бутон или отвор за отвертка.

Клемите с лостове на WAGO са подходящи за всички видове проводници, включително едножични, многожични или силно гъвкави. Както и доказаната версия TOPJOB S с отвор за отвертка, новите клеми с лост също са с технологията за свързване чрез просто натискане от тип „push-in“. Това позволява освен твърди проводници, и гъвкави проводници с кербовани накрайници, със сечения от 0.75 mm² (18 AWG), да се свързват безинструментно към устройствата. При странично свързване на проводника, клемите с лостове дават възможност за лесно присъединяване на големи и трудни за огъване проводници.

Предимства на клемите с лостове:
- Лесно и интуитивно ръчно свързване и отстраняване на проводниците;
- Конструкцията на лоста гарантира, че свързващото устройство е или отворено, или затворено;
- Лесно свързване на трудно огъващи се проводници чрез странично присъединяване;
- Номинални напречни сечения: 2.5 mm² (14 AWG), 6 mm² (10 AWG) и 16 mm² (8 AWG);
- Изпълнения за 2 и 3 проводника.

Редови клеми WAGO TOPJOB S с бутон
Новите редови клеми WAGO TOPJOB S с бутон могат да бъдат отваряни с какъвто и да е инструмент. Оранжевият цвят на бутона позволява ясно и бързо да се различи изпълнителния механизъм на свързването от входното място на проводника. Новите редови клеми с бутони се предлагат за проводници с напречно сечение от 0.14 до 25 mm² (22-4 AWG). Наличните изпълнения са за 2, 3 и дори 4 проводника.

Редови клеми WAGO TOPJOB S със стандартен монтажен отвор за отвертка
Клемите TOPJOB S с монтажен отвор позволяват удобно свързване чрез стандартен инструмент. Той остава в монтажния отвор, докато не се осъществи връзката. Мястото на свързване е в отворено положение, което освобождава ръцете на техниците за подготвителните операции по окабеляването. Инструментът в отвора маркира и точното място на свързване.ВАГО БЪЛГАРИЯ

София 1330, Бизнес център Сердика, Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е, Сграда 1, ет. 4, офис 417