ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

Парадайс Електрик Груп празнува 10 годишния си юбилей

Разговор с маг. инж. Ернесто Нориега Стефанов, Управител на Парадайс Електрик Груп

Парадайс Електрик Груп празнува 10 годишния си юбилей

Г-н Стефанов, тази година се навършват 10 години от основаването на компания Парадайс Електрик Груп. Каква е Вашата равносметка?
Живея в България от 13 години, като вече от 10 години ръководя компанията Парадайс Електрик Консулт, която сега има ново име - Парадайс Електрик Груп. През тези 10 години преминахме през множество сериозни предизвикателства и благодарение на нашата упоритост, професионализъм и любов към работата, която вършим, преодоляхме всички трудности, които се изпречиха на пътя ни.

След положените в продължение на 10 години усилия, сега ние сме лидер в няколко области, свързани с безопасността и качеството на електроснабдяването, а именно мълниезащита, заземяване, вътрешна мълниезащита, катодна защита от корозия и качество на енергията. Доказателство за качеството на нашата работа са множеството важни проекти, които сме осъществили в България и чужбина. Досега сме изпълнили проекти на утвърдени фирми, сред които Оргахим, Неохим, Агрия, НЕК, Балканфарма Дупница и Троян, Мобилния оператор в Латинска Америка Мовистар, ТЕЦ Варна, Монди Стамболйски, Пречиствателна станция Стара Загора, Хасково и Димитровград и много други.

Благодарение на високата компетентност и know-how, които притежава, нашата компания издаде през 2013г. първата книга в България по темата за мълниезащитата. Също така всяка година организираме семинари и технически курсове, които помагат за повишаване на техническото и професионалното ниво на много инженери и специалисти в България.

Гордеем се, че за периода, през който съществува нашата компания, сме обучили стотици инженери в цялата страна. Нашият професионализъм, съчетан с ентусиазма, който показваме пред клиентите, превръща фирмата ни в предпочитан избор в случаите, когато става въпрос за мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения и катодна защита от корозия.

Бихте ли споделили с читателите на списание Енергия как виждате развитието на компанията през следващите няколко години?
Нашата визия за следващите 5 години е да се превърнем във водеща компания в сферите на мълниезащитата, заземяването, защитата от пренапрежения и катодната защита, вече не само в България, но и на Балканите.

Възнамеряваме чрез дейността си да продължим да гарантираме безопасността на хората, сградите, съоръженията и електронните системи, като за това използваме най-съвременни технологии. Също така се надяваме нашата фирма да продължи да помага за повишаване на техническото и професионално ниво на инженерите, техниците, проектантите, инвеститорите, и изпълнителите в България, които са заети в този бранш.