ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 1, 2019

World Future Energy Summit се проведе през януари в Абу Даби

World Future Energy Summit се проведе през януари в Абу Даби

World Future Energy Summit (WFES) се проведе за пореден път между 14 и 17 януари 2019г. в Абу Даби. Ежегодното събитие, посветено на екологичните средства за производството и ефикасната консумация на енергия, рециклирането, транспорта и опазването на водите, събра стотици компании от повече от 40 държави, които да покажат постиженията си. WFES привлече над 33 хиляди посетителите от повече от 170 страни, които имаха възможност да се запознаят с последните иновации в екологичните решения, да създадат бизнес връзки с други фирми и експерти в областта. WFES предлага и ексклузивна програма за осъществяване на бизнес контакти. Освен стандартното изложение, посетителите имаха възможност да разгледат и най-интересните и впечатляващи иновации, с демонстрации на живо, подбрани от експертите на WFES и включени в WFES 2019 Innovation Trail.

Конференцията предоставя възможността на световни организации в областта на екологията да организират свои събития паралелно с изложението. Сред тях бяха форум на International Solar Alliance (ISA) създаден в края на 2015г. на конференцията на ООН в Париж посветена на климатичните промени. Също така беше стартиран Electric Vehicle Road Trip Middle East, 8-дневно пътуване с електромобили, което цели да запознае широката публика с развитието на този вид транспорт.

Основната програма на конференцията включва речи, интервюта, дискусии и дебати по различни теми, сред които се откроиха въпросите за иновациите, създадени от млади таланти, бъдещето на градската среда, средства за справяне и възстановяване след природни бедствия, екологични проблеми, свързани с хранителната индустрия, ролята на образованието за екологията и изграждането на екологичен начин на мислене. При откриването на конференцията се проведе дискусия на тема „Устойчивост и дигитализация – два стълба на съвременната икономика“. В рамките на основната програма на WFES се проведе и дискусия на тема „Светът ако...“, в която на участниците бяха представени за обсъждане три сценария за развитието в бъдеще на съотношението между различните източници на енергия или тяхната цена.

Паралелно с основната програма на WFES се проведоха и няколко форума, посветени на теми като слънчевата енергия, където се обсъдиха въпросите за ефикасността на слънчевата енергия и съхранението й. Друг форум беше посветен на проблемите при прехода в енергетиката, като фокусът беше върху намаляването на въглеродните емисии, бъдещето на екологичните горива, и средствата, чрез които да бъде осъществен динамичен енергиен преход. Форумът за зелено строителство засегна постигането както на енергийната ефективност, така и на благоприятна среда. Форумът, посветен на справянето с отпадъците, се фокусира върху начини за насърчаване на рециклирането и намаляване на отпадъците и произтичащите загуби, например в хранителната индустрия. Опазването на водите беше обсъдено на форум, който се проведе на 14 и 15 януари, като основни теми бяха методи за ефикасност при управлението на водите, включително от енергийна гледна точка. Друг форум обсъди ключовите елементи, които ще предопределят бъдещето на екологичния транспорт. Форумите, съпътстващи WFES, в по-голяма или по-малка степен засегнаха ролята на технологии като изкуствен интелект и блокчейн в развитието в съответните области, а някои дискусии се отнасяха конкретно до проблемите на ОАЕ и развитието на региона.