ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 1, 2019

FastCharge бележи напредък с нови прототипи

FastCharge бележи напредък с нови прототипи

На 13 декември 2018г. компаниите, които са част от изследователския проект FastCharge, представиха последните постижения в областта на бързото и удобно зареждане на електрически автомобили. В Йетинген-Шепах, Бавария, беше открит прототип на станция за зареждане с капацитет 450kW, където изследователски електромобили, създадени като част от проекта, демонстрираха време за пълно зареждане от 15 минути. Проектът FastCharge се е заел със задачата да проучи какви технически параметри са необходими при инфраструктурата и при самите електромобили, за да се достигнат такива високи капацитети. За да тестват границите пред бързото зареждане, изследователите използват системата за електрозахранване на Siemens, която интегрира електроника за високи мощности при конекторите за зареждане с комуникационен интерфейс на електромобилите. Така се гарантира, че една и съща инфраструктура може да бъде използвана за зареждането на различни модели електромобили. Заради техническите предизвикателства, които високите мощности създават, се използват съвместими със CCS стандарта охладени кабели за зареждане при високи мощности, произведени от Phoenix Contact. В тях се използва екологична смес от вода и гликол, която позволява охлаждащата верига да бъде наполовина отворена, което прави поддръжката по-лесна в сравнение с херметически запечатаните системи с масло.

Новата станция може да бъде използвана за електромобили с батерии от 400V или 800V. За да се свърже системата към електропреносната мрежа на Йетинген-Шепах като част от този проект е поставен заряден контейнер с два конектора за зареждане – единият с капацитет до 450kW, а вторият – до 175kW. И двата могат да се използват безплатно от електромобили, които са съвместими със стандарта CCS, който е много разпространен в Европа.