ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 1, 2019

Между 15 и 17 май в Мюнхен ще се проведе изложението EES Europe

Между 15 и 17 май в Мюнхен ще се проведе изложението EES Europe

Изложението ees (electrical energy storage) Europe е най-голямото и най-посещавано изложение в Европа, посветено на темата за съхранението на възобновяема енергия. То се провежда ежегодно в Мюнхен и събира на едно място производители, разпространители и потребители, като през 2019г. ще се състои между 15 и 17 май. Очаква се участниците да бъдат повече от 450, а посетителите над 50 хиляди от 160 държави. ees Europe е част от поредица събития, организирани от The Smarter E Europe, на които се разглеждат и обсъждат различни решения за съхранение на възобновяема енергия – от приложения за жилищни и търговски сгради до широкомащабни системи за съхранение, чиято цел е стабилизиране на електрическата мрежа, както и продукти и решения за интелигентна електропреносна мрежа, управление и осигуряване на непрекъснати доставки на възобновяема енергия. Изложенията ees, които се провеждат на четири континента, се организират заедно с Intersolar, водещото изложение посветено на слънчевата енергия. Изложението ще е разделено на сегменти, сред които има посветени на технологиите за съхранение на енергия, на компоненти и оборудване за системи за съхранение на енергия, на технологиите за производство на батерии, електропреносната инфраструктура и решения за интегриране на възобновяема енергия. Отвъд технологичните аспекти и иновации, на изложението ще се обсъждат още образованието и обучението в тази сфера, сертифицирането, финансирането и субсидиите.

В рамките на изложението се провежда церемония по връчването на наградите The smarter E AWARD, Intersolar AWARD и ees AWARD, които се дават за иновативни решения и проекти, свързани с екологично производство, съхранение и разпространение на енергия. Кандидатстването за тези награди се осъществява онлайн до 28 февруари 2019г.