ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 1, 2019

ЕСО започна строителството на вътрешен електропровод 400kV

ЕСО започна строителството на вътрешен електропровод 400kV

На 22 ноември 2018г. с официална церемония беше поставено началото на строителните дейности по вътрешен електропровод 400kV между Добруджа и Бургас. Той ще свързва подстанция Варна с подстанция Бургас и ще е с дължина 86 километра. Изграждането на този електропровод е един от пет проекта от общ интерес, които Енергийният системен оператор (ЕСО) осъществява в рамките на регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура. Той е част от група проекти за „Увеличаване на преносната способност между България и Румъния“, необходима за реализацията на приоритетния европейски коридор Север-Юг. Групата от проекти се осъществява съвместно от българския и румънския системен оператор и освен новия електропровод високо напрежение на българска територия включва и три вътрешни линии на румънска територия. Тези проекти са важни за сигурността на доставките в региона и ще допринесат за гъвкавостта на системата, преноса на електроенергия от възобновяеми източници и оперативната съвместимост. С изграждането на новия електропровод 400kV между подстанции Варна и Бургас се гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия между България и Румъния. Изграждането на електропровода се осъществява с привлечено финансиране от европейския Механизъм за свързване на Европа в размер на 30млн. евро.

Церемонията за официалния старт на строителството на съоръженията за присъединяване на новия вътрешен електропровод се проведе в подстанция Бургас и на нея присъстваха представителите на Изпълнителната агенция Иновации и мрежи към Европейската комисия Она Костинете-Гринкевичиене и Самуел Бен Зузан, заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов, ръководството на ЕСО, областният управител на Бургас Вълчо Чолаков и представители на местната власт.