ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 7, 2018

Предлагаме решения за превръщане на отпадъците в печеливш продукт

Разговор с г-н Калоян Радулов, Мениджър проекти на Елика-Елеватор

Предлагаме решения за превръщане на отпадъците в печеливш продукт

Калоян Радулов е роден в София през 1994. Завършва своята бакълавърска степен - BA Hons Business Management с отличен успех в Coventry University, Англия през 2017г. През последната си година в университета провежда задълбочено изследване на lean production и производствената система на Тойота (TPS), което завършва с изготвяне на дисертация, отново отлично оценена. Прекарва и едногодишен обучителен курс в Universitat Politècnica de València, Испания.
Започва да работи в Елика като сертифициран PMI проджект мениджър, веднага след като завършва своето образование и не след дълго става част от собствениците на компанията. Занимава се главно с проекти свързани с подобряване управлението на фирмата, работната среда и квалификацията на служителите, внедряване на системи за управление на предприятието и развитието на нови продукти в портфолиото на Елика. Към момента заема и главна позиция при участия на международни конференции и изложения в страни като Австралия, Канада, Япония, Русия, Украйна, Герамния и др.


В началото, бихте ли представили фирма Елика-Елеватор?
Близо 20 години машините и технологиите под марката ELICA се проектират и произвеждат на българска земя, в град Силистра. Комбинацията от млад екип и стремеж към иновация не спира да създава все по-нови и по-добри решения на пазара.

ELICA проектира и произвежда инсталации за белене на слънчоглед, заготовка на семена както и оборудване за силозни стопанства и пристанищни терминали със съоръжения за транспортиране на материали в насипно състояние.

Мисията ни е да бъдем световен лидер в предлагането на пълни технологии. Екип от 20 инженера се грижат за превръщането на индивидуалните изисквания на всеки клиент в реални проекти.

Днес предизвикателството пред нас е създаването на такъв продукт, който да отговаря едновременно на нуждите на клиентите, на редица нормативни изисквания и на добрите производствени практики в бранша. Чрез предлагането на оборудване, отличаващо се с функционалност, висока производителност и стилен дизайн се стремим да утвърдим бранда Elica, като надежден бизнес партньор.

Кои от произвежданите от компанията продукти намират приложение в енергийния сектор?
Брикет пресата на Elica представлява бутална преса за производство на екобрикети от биомаса. С разрастване производството на белен слънчоглед назрява проблема с оползотворяване на слънчогледовата люспа, която е изключително лека и обемна. В конкретния случай разработката е съсредоточена върху конкретен сегмент от клиентите ни - производителите на белен слънчоглед, т.е. в пресоването на слънчогледова люспа. Машината е подходяща и за дървесни стърготини, оризова люспа, слама и други.

В продължение на това, бихте ли се спрели по-подробно на брикет-пресата, която предлагате?
Пресата е снабдена с набор от системи, осигуряващи равномерна работа, пълен контрол над производителността, качеството и размера на брикета и др. Предизвикателството при производството на екобрикети от слънчогледова люспа в най-голяма степен е да се избегне износването от триенето, което създава люспата, постигне на отлична структура и здравина на брикета при ниски експлоатационни разходи, включително и оптимизиране разхода на електроенергия.

В тази насока са и разработките на екипа от специалисти на Елика-Елеватор ООД. Считаме че чрез иновативните решения, които имплементирахме в разработената от нас Преса успяват напълно да покрият поставените цели, респективно изискванията на клиентите за ефективност и надеждност в производството.

Как бихте коментирали възможностите, които технологиите за оползотворяване на отпадъчна биомаса дават на индустриалните и селскостопанските производители?
Една от възможностите, която се открива пред селскостопанските производители е да превърнат голяма част от отпадъците си в печеливш продукт. Принадената стойност, получена от бриктеирането на отпадъчната биомаса, след процесите в селското стопанство може да се превърне в съществен източник на доходи.

От друга страна в индустриалния сектор екобрикетите представляват възможност за ползвателя за намаляване на разходите поради по-високата им ефективност. Във връзка с новите регулации на Европейския съюз за намаляне консумацията на твърди горива, компаниите вече имат алтернатива. Те могат да трансформират своите отоплителни инсталации, така че да използват устойчив източник на енергия, какъвто са екобрикетите.

В заключение, какви очаквания имате за развитието на пазара през тази и следващите години?
Навлизаме във времена, в които опазването на околната среда е главна причина за реформи на традиционните методи за отопление и производство на енергия. Към момента държавата усилено стимулира домакинствата, отопляващи се с твърди горива да преминат на екобрикети, с цел намаляване на вредните емисии във въздуха. За екобрикетите от слънчогледова люспа бихме казали, че освен намаленото вредно въздействие върху природата те превъзхождат дървесината и въглищата със своята ефективност (1т екобрикети се равнява на 1.9т дърва за огрев, 1.4т кафяви въглища и 2.4т въглища от въглищен прах).

Навлизането на такива алтернативни горива на пазара със сигурност ще бъде последвано и от нови решения за горенето им. Екобрикетите позволяват да бъдат изработени в различна дължина, като по този начин се създава възможност за автоматизиране на подаването към котли и печки.

Всички тези фактори са база за силно развитие на пазара на екобрикети и съответно засиления интерес към производството на такива.