ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 7, 2018

Изградили сме екип от високо квалифицирани специалисти

Разговор с инж. Борислав Бориславов, Сервизен мениджър на Филтър ООД

Изградили сме екип от високо квалифицирани специалисти

Вече 10 години фирма Филтър предлага на българския енергиен пазар високо ефективни решения и професионални сервизни услуги. Каква е Вашата равносметка за развитието на сервизния отдел на компанията за този период?
Много държим да предлагаме качествен и коректен сервиз и услуги. За да можем да го правим, залагаме на регулярни обучения и практическа подготовка, като не си позволяваме никакви компромиси в работата и влаганите части и компоненти.

В началото основната задача беше да се създаде професионален екип, който да може да се справя с възникналите задачи. Непрекъсваемата работа на когенерационните инсталации и другите енергийни съоръжения е от изключителна важност за енергийната система, за да се намали до минимум престоят и съответно загубите от небаланс. Това определя и важността на нашата професионална и навременна намеса.

Множеството реализирани проекти, тясното сътрудничество с лидери на пазара като GE Jenbacher, Clayton, Autoflame, SPX Cooling Technologies, ABB и организираните от тях обучения гарантират висока квалификация на служителите ни в областта на енергийните решения.

Установили сме контакт с всички клиенти, които разполагат с двигатели Jenbacher и с повече от 50% от тях сме сключили договори за сервизна дейност и доставка на резервни части. Филтър ООД е предпочитан партньор при новите клиенти и утвърден - при съществуващите такива. Изградили сме екип от високо квалифицирани сервизни специалисти, извършващи комплексни профилактични и аварийни сервизни дейности по двигатели Jenbacher. Нашата сервизна дейност обхваща и системите за подобряване на горивните процеси Autoflame, както и парогенератори Clayton.

Разкажете повече за последния успешно реализиран проект, а именно модернизиране на двигатели Jenbacher, работещи в системата на Софийска вода АД?
Проектът беше едновременно предизвикателен, интересен и най-сложният възможен ремонт за извършване на двигател Jenbacher на място. Резултатът е по-голяма ефективност на инсталираните нови двигатели, по-голяма надеждност и със 70% по-дълги сервизни интервали за профилактични технически обслужвания. Важно е да се отбележи и продължителността на живот на новите двигатели, която се увеличава с 25% в сравнение със старите двигатели, а именно от 60 хиляди до 80 хиляди работни часа. Освен подмяната и модернизирането на двигателите Jenbacher, по време на ремонта бе извършен и пълен сервиз на генераторите, които са неразделна част от когенерационните модули. Осъществена бе също така и автоматизация на управлението на мощността на двигателите, в зависимост от количеството биогаз, с което разполага клиентът.

Благодарение на добре обучените сервизни инженери в завода на Jenbacher, с които фирма Филтър ООД разполага, и високото ниво на професионализъм всички дейности бяха извършени в кратки срокове.

В заключение, бихте ли споделили с читателите на списание Енергия, в каква посока ще бъдат насочени усилията на компанията през следващите няколко години?
През следващите години ще насочим усилията си в разширяване на сервизния отдел, чрез сключване на сервизни договори с всички клиенти, притежаващи двигатели Jenbacher, както и в привличането на нови клиенти, решили да инвестират в когенерационни инсталации с двигатели Jenbacher, системи за подобряване на горивния процес Autoflame и парогенератори Clayton.

Целта ни е създаването на сервизен отдел в източна България.