ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 7, 2018

Състоя се партньорска среща на Данфосс

Състоя се партньорска среща на Данфосс

На 11 и 12 октомври Данфосс България, сегмент Отопление, организира партньорска среща в Боровец. Взеха участие повече от 80 партньори, както и гост-лектори от Украйна, Хърватия и Сърбия. Събитието бе проведено в две зали Данфосс и DEVI, където според интересите си присъстващите се запознаха с най-новите продукти и решения на компанията.

Конференцията бе открита от Александър Батинич, търговски директор за район Адриатика и Черно море. Търговски директор на Данфосс България, сегмент Отопление - Боян Кусаров представи структурата на търговския отдел, подхода към пазара, бизнес вертикалите и маркетинговите активности през изминалата година. Кемал Лойо, мениджър бизнес развитие за Адриатика и Черно море направи съвместна презентация с инж. Гергана Константинова от Данфосс България относно вертикалата „Обществени сгради“. Засегнати бяха темите за пазарния подход, продуктовите и системните решения, илюстрирани с много референтни проекти в сферата на хотелските сгради. Инж. Георги Георгиев от Данфосс България, направи интересна и важна презентация за „Тенденциите и предизвикателствата в централното топлоснабдяване и топлофикационната автоматикa“, довела много дискусии и въпроси. Инж. Тодор Лангочев представи онлайн софтуера на Heat Selector за избор на оборудване, достъпен вече и на български език. В заключение Антон Сърбинов представи какво означава дигитализацията и дигиталното трансформиране за Данфосс.

В зала DEVI ексклузивен гост бе Олег Медведиев от Украйна, продуктов мениджър за външно и индустриално електрическо отопление, който подробно представи външните приложения на електрическото отопление, както и DEVImulti - четирипроводен кабел за предпазване на тръби от замръзване. Вечерта завърши с тържествена вечеря и раздаване на грамоти на отличилите се клиенти и партньори.