ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 7, 2018

Старт Инженеринг стана официален представител на Bartec Syscom

Старт Инженеринг стана официален представител на Bartec Syscom

Благодарение на успешно инсталиране на системи за сеизмичен мониторинг на язовирите Цанков Камък и Пловдивци и текущото въвеждане в експлоатация на такава система на язовир Студена, Старт Инженеринг стана официален представител за България, Албания, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна Гора на швейцарската фирма Syscom Instruments SA, лидер в производството на апаратура в този специфичен сектор. Обхватът на дейността включва доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация и сервизиране на всякакъв тип апаратура при обекти в екстремни условия и за следене на данни от изключителна важност.

През 2011г. на язовир Цанков камък фирмата изгради сеизмична система от три акселерометъра. Комплектът се състои от отделни сензор MS2005+TriaxialMEMS, рекордер MR2002-SM24 Three-Channel Motion Recorder, защита от пренапрежение Meteolabor over voltage power line protection и оптична връзка. Те са взаимно свързани в мрежа, комуникационен център NCC in a Box - Network Control Center, оборудван с антена GPS. През миналата година на язовир Пловдивци, Старт Инженеринг изгради друга сеизмична система, състояща се отново от три акселерометъра с концепция в общ блок тип MR3000DMS (сензор + рекордер + защита от пренапрежение + оптична връзка), специализирани за язовирни стени, които са взаимно свързани в комуникационна мрежа и с антена GPS за синхронизация на времето. Трите акселерометъра са монтирани на специални бетонови фундамента и са защитени с кутии от неръждаема стомана с необходимото покритие. Информацията от записаните събития директно се показва чрез WEB базирания софтуер за визуализация VISTA DATA VISION на монитор, монтиран в обслужващата сграда. Аналогична сеизмична система се изгражда понастоящем на язовир Студена, като се очаква да започне да функционира през 2019г.