ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 7, 2018

Нов мощен централен инвертор, произведен от SMA Solar Technology

Нов мощен централен инвертор, произведен от SMA Solar Technology

При създаването на Sunny Central UP, SMA Solar Technology AG (SMA), световен лидер при производството на соларни инвертори, успява да увеличи изходната мощност с 50% спрямо настоящия си най-голям централен инвертор, което позволява значително да се намали броят инвертори при големи фотоволтаични централи с 1500V постоянен ток и води до сериозно намаляване на оперативните разходи. Sunny Central UP е първият централен инвертор с напълно интегрирани хардуерни и софтуерни решения за свързване със системи за съхранение без нуждата от допълнителни компоненти. Мощността на Sunny Central UP е 4,6MW, което го прави най-големият централен инвертор в момента на пазара. Друго предимство на продукта е гъвкавостта при проектирането на мегаватови фотоволтаични електроцентрали, която се постига благодарение на интегрираните решения за свързване както с постояннотокови, така и с променливотокови системи за съхранение на енергия. В зависимост с изискванията на проекта, решенията за съхранение могат да бъдат свързани с постояннотоковата, или с променливотоковата шина на фотоволтаичната електроцентрала, или и с двете, при самото конструиране или при последващо разрастване на централата.

Според Борис Волф, изпълнителен вицепрезидент на отдел „Utility business“ на SMA, с новия си продукт компанията ще допринесе за това фотоволтаичната електроенергия да играе централна роля при енергоснабдяването на бъдещето и Sunny Central UP предлага на фирмите за инженеринг, снабдяване и строителство, както и на енергийните оператори и инвеститорите, възможност за по-голям енергодобив и за повече гъвкавост и значително по-ниски разходи при проекти за фотоволтаични електроцентрали. Sunny Central UP е представен на Renewable Energy India Expo 2018 и може да бъде поръчан.