ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 7, 2018

Нов анализатор на качеството на мощността клас А на Megger

Нов анализатор на качеството на мощността клас А на Megger

Новият универсален уред Megger MPQ1000 е прецизно устройство, което предлага работни режими на осцилоскоп и DVM. В двата режима може да се наблюдава и записва мощност, енергия, RMS напрежение и ток, THD, TDD, трептене, дисбаланс, бързо променливо напрежение (RVC), мрежова сигнализация, фазово отклонение, както и усилване и преходни процеси до една микросекунда. Уредът също така извършва анализ на формата на вълната до 128 хармоник в реално време. Данните, събрани по време на теста, могат да бъдат записани чрез натискането само на един бутон. Уредът автоматично разпознава свързаните към него аксесоари - клещи, диапазона, идентифицира номиналното напрежение и задава тригерите, след което проверява дали устройството е правилно свързано, преди да позволи началото на теста.

Уредът може да прави анализ на данните и може да се използва SD карта за лесно и евтино разширяване на капацитета на паметта на уреда. Всички записани данни могат да се видят на интегриран VGA цветен дисплей и могат да бъдат прехвърлени и към софтуера на Мегер за анализ на качеството на електроенергията за по-усъвършенстван анализ, отчитане и архивиране. Софтуерът, базиран на персонален компютър, който се предоставя без допълнителни разходи с анализатора, автоматично създава персонализирани конфигурации, базирани на изискванията на потребителите, и улеснява автоматизирания анализ на данните. Той също така позволява на потребителите да създават собствени шаблони за анализ, които могат да бъдат заредени в анализатора.

За да допълни своя универсален ръчен MPQ1000 анализатор на качеството на електроенергията, Megger предлага гъвкави токови клещи, които имат четири избираеми диапазона от 0 до 6000A, споделиха за читателите на списание Енергия представителите на компанията.