ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 7, 2018

Иновативно съоръжение за съхранение на енергията

Иновативно съоръжение за съхранение на енергията

В рамките на Global Wind Summit, който включва WindEnergy Hamburg и конференцията WindEurope, Siemens Gamesa Renewable Energy отпразнува завършването на новото си съоръжение за съхранение на термална електроенергия в Хамбург-Алтенвердер. Тази иновация е възможно решение за едно от основните предизвикателства пред възобновяемите източници на енергия, а именно гъвкавост по отношение на доставката при трудоемко и скъпо съхранение на произведената енергия. Постижението на Siemens Gamesa се състои именно в значителното понижаване на разходите за конструирането и оперативните разходи на съоръжение с по-голям капацитет.

Според Siemens Gamesa, новото съоръжение може да съхранява до 30MWh електроенергия и при ниски инвестиционни разходи има максимална мащабируемост. Термалният принцип на съхранение на енергията се основава на познати компоненти, но в различна комбинация. Това са вентилатори и отоплителни елементи, които превръщат електричеството в поток от горещ въздух, а в другия край на съоръжението бойлер Siemens е част от парна турбина, която произвежда електричество. Иновативността на съоръжението е свързана с изследванията на Siemens Gamesa на принципите на термофлуидната динамика при съхранението на насипни материали, намерили приложение при проектирането на изолационния контейнер с каменен пълнеж. Според Хасан Оздем, оглавяващ отдел Технологично управление и проекти в Siemens Gamesa, тази иновация ще позволи използването на вече затворени топлоелектрически централи като високо ефективни съоръжения за съхранение на енергия от възобновяеми източници. В разработването е включен енергийният доставчик Hamburg Energie, който ще продава съхранената енергия. Специално разработената от доставчика IT платформа ще гарантира оптимизираното използване на съоръжението.