ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 7, 2018

ЕVN изгражда най-модерната електрическа подстанция в Пловдив

ЕVN изгражда най-модерната електрическа подстанция в Пловдив

На 18 октомври 2018г. Електроразпределение Юг, част от EVN България, стартира в Пловдив изграждането на подстанция Евмолпия, едно от най-модерните енергийни съоръжения в България. Първоначално инсталираната мощност на новата подстанция е 50MVA с възможност да достигне 100MVA. Тя ще бъде изцяло от закрит тип и присъединяването към мрежата ще бъде с подземна кабелна линия, без въздушни линии или стълбове, водещи към нея. Сградата ще е едноетажна, с монолитна стоманобетонова конструкция и шумоизолация. Управлението, постоянният контрол и мониторинг на подстанцията ще се осъществяват директно от страна на диспечерския център на EVN чрез телемеханика, подобно на подстанция Царацово. Направление Енергиен мениджмънт на Siemens България ще достави оборудването на новата подстанция, като то включва релейни защити, разпределителна уредба 20kV и силов трансформатор 110/20kV, 50MVA. Двете компании вече са работили заедно при изграждането на когенерационна централа в ТЕЦ Пловдив Север и на подстанция Царацово 110/20kV, както и за доставките на разпределителни елегазови уредби за мрежата на Електроразпределение Юг.

Подстанция Евмолпия, в която EVN България инвестира 11,6 млн. лв., ще бъде въведена в експлоатация до края на 2020г. и обхватът й на действие ще бъде централната и източната част на Пловдив, където се увеличи изграждането на нови обекти, пораждащи необходимост от осигуряване на допълнителен капацитет на мрежата. Робърт Дик, регионален мениджър на EVN за България, заяви на церемонията по стартиране на проекта, че инвестицията в подстанцията е само част от планираните за следващите няколко години инвестиции в Пловдив, които възлизат на 40 млн. лв. и включват също нов диспечерски център, нови котли в EVN Топлофикация и сгради.