ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 7, 2018

Конструкция и производство на MKP кондензатори за компенсиране на коефициента на мощността в мрежите с ниско напрежение (до 1 кВ)

За качеството на кондензаторите ZEZ SILKO в контекста на евтините изделия от Азия

Конструкция и производство на MKP кондензатори за компенсиране на коефициента на мощността в мрежите с ниско напрежение (до 1 кВ)

Продължение от брой 6/2018

Политика на качество
ZEZ SILKO убеждава своите клиенти във високото ниво на качеството на изделията си по следния начин:
- Контрол на входа на основните материали. Закупуване на материали само от известни признати производители
- 100% контрол върху основните решаващи операции
- Регулярно обучение на сътрудниците си, както по отношение на знанията, така и по отношение на практическите умения
- 100% контрол на изхода съгласно IEC (EN) 60831, с оформяне на протоколи за контрол и регистрация на получените параметри
- Типови изпитания, проведени в независима изпитателна лаборатория VDE в Германия, CESI в Италия, получаване на сертификат UL 810

ZEZ SILKO получава сертификат ISO 9001 още през 1999г. Наскоро беше получен сертификат IRIS - това е сертификат на доставчика за железница и локомотивен транспорт.

В производството се съблюдава внимателно отношение за опазване на околната среда, гарантирано е спазването на директивата RoHS, прилагането на безопасни материали.

Спазват се изискванията за екологично утилизиране на отпадъците.

Приложение във фотоилюстрациите (Как не трябва да бъде) Грешки в конструкцията или технологията по примери от изделията на някои производители.

За това, че някои производители на кондензатори не спазват по-горе разгледаните критерии при конструирането и производството на кондензатори, свидетелстват следните снимки на кондензатори от чуждо производство, попаднали в лабораторията на ZEZ SILKO, които са придружени от нашите пояснения и коментари.

Както се вижда от снимката, кондензаторите нямат гънка за безопасност на корпуса. Обичайно гънката се изпълнява примерно на разстояние 20 - 30 mm от горната част на корпуса и съществено помага за надеждното изключване на кондензатора в случай на недопустимо претоварване или аварийна ситуация. Гънката за безопасност на корпуса заедно с възможността от раздуване на върха на корпуса примерно с 10 - 15mm нагоре гарантира надеждното и безотказно функциониране на разединителя по налягане и вече е неотделна част от произвоството. Затова нейното отсъствие трябва да заостри вниманието на потребителя, тъй като свидетелства за изоставане в технологията на производството на дадения производител.

По отношение поставянето на датчик на температурата в качеството му на допълнителна мярка за безопасност, която позволява да се изключи и съхрани кондензаторът до сработването на аварийния разединител по налягането, е необходимо да се отбележи следното: критичната температура при кондензатора с високи загуби ще бъде достигната очевидно по-рано, отколкото при кондензатора с ниски загуби, и фактически такъв датчик ще позволи да се съхрани не много качествения кондензатор, който трудно ще понесе наличието на хармоници в мрежата или други отклонения от условията на експлоатация. Обаче потребителят в резултат на такова опазване и изключване на прегряващите кондензатори, ще получи от мрежата некомпенсирана реактивна мощност, за която ще трябва да плати на доставчика на електроенергия, тоест кондензаторът в такива случаи не изпълнява своята пряка задача. Правилно изчисленият и избран на основата на анализа на мрежата кондензатор, може да се нагрява при определено ниво на хармониците или от каквито и да било други източници на повишена температура на работните секции, но неговият запас от устойчивост позволява до нивото на претоварване, определено от стандартите, да обезпечава уверено компенсацията на мрежата на потребителя. По такъв начин, поставянето на датчика за температура за изключване на кондензатора при неговото прегряване, се явява спорно решение.

Некачественото пресоване на детайлите от пластмаса, например, за клемния терминал в резултат дава лошо съединяване на тези части на терминала. Отделните части впоследствие не се държат в монтажа и резултатът е очевиден на снимката. Не е нужно да изброяваме, до какво води такъв резултат - пробив между контактите, ненадежден контакт на съединителните проводници и т.н.

Разрядни резистори
Неправилното разположение на разрядните резистори е видно от снимката. Резисторите в процеса на работа се нагряват в зависимост от приложената мощност ( P = U2/R ). В случай на неподходящо място на поставяне на резисторите се получава допълнително на гряване на клемника, което може да доведе до нагряване на контакта, вследствие на това - до повишаването на преходното съпротивление на мястото на съеднинението и последващите сериозни откази.

Секция (Как не трябва да бъде)
На предходните четири снимки са представени съответно: а) цялата връзка на капацитивните секции, б) отделната секция със защитно фолио, в) секция без защитно фолио с голямо количество силни възстановявания (местни пробиви) и накрая г) самота полипропиленово фолио със значително повреден метализиран слой.

В случай на прилагане на неподходящ напълнител на кондензатора, вече в течение на относително кратък период ще се получи раздуване на полипропиленовото фолио и нейното увреждане - нацепване, разслояване и други нарушения на метализирането. В резултат на това ще нарастне коефициентът на загубите, което ще доведе до повишаване на температурата вътре в секцията, което на свой ред ще ускори последващото разрушаване на метализацията на фолиото. В резултат ще се случи бързо излизане от строя на кондензатора.

Тук ще отбележим и факта, че посочената на снимката връзка на секциите е била поставена в цилиндичен корпус. Очевидно, по такъв начин производителят на тези кондензатори се е опитвал да покаже, че неговите кондензатори поне отвън съответстват на съвременните подходи в конструирането и в производството на компенсационни кондензатори на ниско напрежение. Но, както виждаме, този производител е бил принуден да сглобява кондензаторите от неголеми секции, което свидетелства при него за липсата на оборудване за навиване на големи секции, тъй като е очевидно, че сама по себе си такава „гирлянда” даже теоретично отстъпва по надеждност на връзката от цели секции, тоест на кондензатора, в който всяка секция е намотана точно на изискваната капацитивност.

Продължение в брой 1/2019ZEZ SILKO