ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 6, 2018

М КАБЕЛ - Новият български производител на кабели

М КАБЕЛ - Новият български производител на кабели

Във време, в което кабелните производители губят конкурентоспособност, поради скъпи материали, ниската производителност, високите Европейски изисквания към изпитанията, оборудването, опазването на околната среда и условията на труд, на пазара навлиза нов български производител М КАБЕЛ - с профилирано производство в ограничен мащаб на подбрани типове кабели. При тези условия производството трябва да е изключително гъвкаво и ефективно, за да е конкурентоспособно с лидерите на кабелния пазар, с дългогодишно присъствие.

Производството на силови и инсталационни кабели и проводници в М Кабел стартира от кота нула - и инвестицията за производствено хале с машини, и съоръженията за кабелно производство в с. Дебелт, Бургаско.

Фабриката премина последните две години през всички фази: от въвеждане на технологичните линии, организацията на производствения процес до степен - своевременно и качествено изпълнение на поръчките, организиране на изпитанието на готовата продукция.

М Кабел преработва около 70 тона мед с тенденция от началото на 2019 година да достигне 100 тона преработена мед. Предприятието защити и прилага Система за управление на качеството, обединяваща трите основни стандарта: ISO 9001-2015 , ISO 14001-2015, BS OHSAS 18001-2007.

Заводът разполага с Изпитвателна лаборатория и Изпитвателна станция, които ни дават възможност да гарантираме качеството на нашите продукти на всеки етап на производство - от получаване на материалите, производството на полуфабрикатите и кабелите, до експедиране на готовата продукция.

М Кабел произвежда всички видове инсталационни и монтажни проводници за напрежения 300/500 и 450/700 V, мостови кабели - най-масово използваният на българският пазар проводник - ПВВ-МБ1, гъвкави кабели, силови кабели 0,6/1 кV: СВТ/САВТ - за работно напрежение 0,6/1 кV, съгласно изискванията на БДС - 16291-85, както и NYY/ NAYY - за работно напрежение 0,6/1 кV, произведен съгласно изискванията на VDE 0276/603.

В момента основно се акцентира върху разширяване на сеченията и гамата на произвежданите кабели. Предстои разширяване на гамата на силовите кабели, неподдържащи горенето - NYY-Fr/A и СВВн/А, както и производство на кабели с подобрени характеристики при пожар - N2XH. В плановете на предприятието е и производство на кабели за въздушно окачване Al/R и NFA2X.

Предстои и мащабна инвестиция в закупуването на терен и изграждане на фабрика на територията на Бургас.М КАБЕЛ