ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Залагаме на съвременни решения и високо качество

Разговор с г-н Иво Русев, Управител на Сибел ООД

Залагаме на съвременни решения и високо качество

В началото на нашия разговор, бихте ли представили накратко фирма Сибел на читателите на списание Енергия?
Сибел ООД е основана през 1994г. и развива бизнес с компоненти и материали за електротехническата промишленост, както и с готови ел. технически изделия. Стоките, които предлагаме са насочени основно към производството и ремонта на ел. двигатели и трансформатори, но все повече работим в областта на електрониката, сектора “automotive”, металургията и енергийната ефективност.

Представители сме за българския пазар на редица водещи европейски производители на ел. технически стоки, сред които Von Roll (CH), Weidmann (CH), Huber+Suhner(CH), Thermik (D), Nuova Pressofondal (IT), Ducati Energia(IT), Linear Composites (UK), Filtomatic(IT), Frenoflex (IT) и др.

Работим изключително с доставчици на висококачествени стоки. Убедени сме, че „евтиното“ обикновено излиза скъпо и ползването на по-евтини, но ниско-качествени материали е компромис, който не бива да се прави в европейска държава.

Доставяме материали на стотици клиенти в България и на Балканите. Сред тях са мултинационални концерни, големи и малки предприятия, семейни фирми. Уважаваме всеки, който работи сериозно и с това поддържа и развива българските традиции в енергетиката, електротехниката, електрониката и индустрията.

Портфолиото на компанията включва редица електротехнически и механични изделия с приложения в енергетиката. Кои от тях бихте откроили като най-успешни и доказали се във времето?
Предлаганите стоки са в широка гама, включваща: електроизолационни материали, импрегнационни лакове и смоли, кабели и проводници, кабелни накрайници, клеми и капсули, самозалепващи ленти, термозащити и варистори, кондензатори и кондензаторни батерии, стъклолакотръби и шлаухи, вентилаторни перки и кожуси, шпонки, феродо, клемни табла и клемни кутии, щуцери, алуминиеви тела за електромотори, фланци, щитове, лагерни изравнителни шайби и пружини, семеринги, бандажни ленти, светофари, специални болтове и крепежи, носещи кабелни въжета за антени и контактни мрежи.

Всеки продукт е жизнено важен за конкретното приложение. Най-тясно свързани с енергетиката са електроизолационните материали и кабелите. Клиентите в България все повече осъзнават, че не само цената е определяща при взимането на решение за покупка. Благодарение на това, през последните години, продажбите ни на качествени електроизолационни материали и кабели се увеличиха значително.

Бихте ли разказали по-подробно за мониторинговата on-line система за съдържание на водород в маслени трансформатори, която предлагате? Как виждате приложението и в българската енергетика?
Швейцарският концерн Weidmann разработи система InsuLogix Н за дистанционен on-line мониторинг на количеството водород разтворен в маслото на маслените трансформатори.

Този показател е основен за следене на износването на целулозната изолация на трансформатора. Когато количеството водород достигне критични стойности, трябва да се предприемат незабавни мерки.

Дистанционната система на Weidmann спомага за предотвратяването на опасни аварии. В сравнение със системите измерващи множество газове в маслото, тя е много по-икономична и лесна за монтаж, което я прави подходяща и за разпределителни трансформатори. Особено полезна е за трансформатори, разположени на труднодостъпни места.

Системата за следене на водорода, може да се комбинира и с детектор на влага.

Weidmann е световният лидер в производството на изолационни системи за маслени трансформатори и предлага и други мониторингови системи: за топли точки в трансформатора, за следене на изолацията в изводите на трансформатора, за мониторинг на механичните сили в трансформатора.

Всички тези сензорни системи подават информация на специализиран софтуер, разработен също от Weidmann, с който в реално време се следи риска при експлоатацията на маслените трансформатори.

Какви допълнителни услуги предлагате?
Все повече клиенти се интересуват от системи за енергийна ефективност, които са съфинансирани по програми на ЕС. Разработваме интересни проекти за енерго-спестяващи системи с наши партньори от швейцарската фирма Termogamma. При тях от природен газ се произвежда ток, отопление и охлаждане (тригенерация). Системите са подходящи за производства и големи сгради , които са свързани с газоподаване и които ползват отопление или охлаждане. Икономията от този тип инсталации води до изплащане на инвестицията за около 5 години.

Други направления в енергетиката, по които работим активно са компенсирането на реактивна енергия и системите за съхранение на електроенергия. Проблемът с реактивната енергия става все по-голям с развитието на ВЕИ сектора. Предлагаме системи за автоматично компенсиране на реактивна енергия. В България все още не се обръща достатъчно внимание на качеството на токоподаването, но неизбежно, както и в най-развитите държави в ЕС ще стане по-изгодно да се инвестира в компенсиращи системи, отколкото да се плащат глоби.

Относно системите за съхранение на ел.енергия, в държави като Германия, Франция и Италия, това е един от основните приоритети в енергетиката. Строят се огромни батерийни паркове управлявани от свръхбързи инвертори, работещи на Средно Напрежение. Капацитетите на системите вече надминават 100MWh. Целта е компенсирането на флуктуациите в електропроизводството от ВЕИ и покриване на пиковите моменти на електропотреблението. Освен това в държавите с развит електро-енергиен пазар от тези системи се печелят и много пари. Наши пратньори от Италия са сред водещите световни фирми, изграждащи системи за съхранение на енергия. Убеден съм, че системите за съхранение на ел.енергия скоро ще станат актуални и в България.

В заключение, какви очаквания имате за предстоящата година?
Очевидно е, че изживяваме период на световен подем на икономиката. Надявам се растежа да продължи дълго, но по-вероятно е да е по-кратък от желаното. Междувременно трябва да използваме максимално попътния вятър и да инвестираме правилно и навреме. Факторът време е и най-голямото ми притеснение.

В България често, особено в публичния сектор, важни въпроси отлежават с години. Решението е само едно - да се работи здраво и днешната работа да не се отлага за утре. Вярно е, че е трудно, но вижте какво правят в Източна Азия! Все пак гледам позитивно и вярвам, че в България има достатъчно стойностни хора и ще се справим.