ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Виждаме сериозен потенциал в децентрализираното производство на електрическа и топлинна енергия

Разговор с г-н Марин Манев, Изпълнителен директор на Коген Инженеринг ЕООД

Виждаме сериозен потенциал в децентрализираното производство на електрическа и топлинна енергия

Марин Манев е роден в град София на 14 април 1983 година. Средното си образование завършва в Частна професионална гимназия по мениджмънт в спорта и в туризма „Свети Йоан Кръстител и Света Анна“. Продължил е в Нов Български Университет със специалностите „Естествени науки и Екология“ и "Уравление на турзима".

Работи във фирма Коген инженеринг от над 11 години. До март 2014 година е консултант по проекти за емисии и енергийна ефективност, а след това става неин изпълнителен директор. Участва активно в разработването и осъществяването на всички проекти на фирмата. Друга важна негова функция е поддържането и разширяването на международните партньорства.

През миналата година Марин Манев бе в Китай именно с тази цел, тъй като стремежът на Коген инженеринг е да стъпи и на други континенти освен Европа. През януари тази година изкарва курс за специализация в офиса на Solar Turbines в Австралия. Коген инженеринг е представител на тази фирма у нас и в Македония. Българската компания от доста години има офис в западната ни съседка, намиращ се в град Велес.


Г-н Манев, в началото на нашия разговор бихте ли разказали на читателите на списание Енергия, какви са последните новости около фирма Коген инженеринг?
Сравнителна и важна новост при нас е, че през 2015 година подписахме договор с китайската фирма Braitway LTD. Контрактът е за партньорство и според него ние ще представляваме тази фирма в България и съответно тя ще прави същото с Коген инженеринг в Китай и ще развиваме проекти на територията на двете страни. Нашата фирма е изключителен представител за България на фирми за котли, за газотурбинни и газодвигателни когенеративни инсталации, икономайзери и филтри. Така че ние вече можем да предлагаме част от тези продукти и на китайския пазар, който предоставя доста възможности.

Braitway LTD като представител на китайски компании за производство на котли, парни турбини, газифициращи инсталации, ръкавни и електростатични филтри за пречистване на изгорели газове, индустриални сушилни от различен вид, абсорбционни чилъри участва и в реализацията на това оборудване в проекти на територията на нашата страна и Македония. Много такива конкретни проекти са във фаза на развитие и с много сериозен потенциал през следващите години.

Означава ли това, че вашата фирма продължава дейността си в Македония?
Да, офисът ни във Велес продължава да работи и ние се стремим да увеличаваме дейността си и в съседна Македония. Понастоящем работим върху два проекта свързани с енергийна ефективност и производство на електроенергия от отпадъчна растителна биомаса.

Проектът с китайския пазар предстои да се осъществява. Бихте ли разказали за конкретен проект, който вече е реализиран от вашата фирма?
Мога да посоча този с американската компания Archer Daniels Midland (ADM). Тя е собственик на завода за царевични продукти Амилум в Разград. Проектът е във фаза на финализиране. Предстоящо в близките месеци е монтирането на два когенерационни модула. Всеки един от тях е с електическа мощност от 15 мегавата. С тяхна помощ ще бъде бъде осигурена необходимата електрическа и топлинна енергия за удвояване на производственият капацитет на завода.

Американската компания се реши на тази стъпка, за да разшири възможностите си и да си гарантира, че ще е в състояние да предлага на клиентите си разширен спектър от продуктите. Затова се стигна и до съвместната ни работа.Благодарение на нея в България до средата на тази година ще заработят първите две турбини на Solar Turbines Switzerland. Ние сме представители на тази фирма за България и Македония.

Като продължение на това, бихте ли споделили с читателите на списанието с какви предизвикателства се сблъска фирмата при развиването на дейността в тази сфера?
Предизвикателствата са много, за да може всеки един проект да бъде реализиран. Те са например преди всичко от финансов и държавно-административен характер. Голяма роля тук играе цената на електроенергията и газта. В този ред на мисли искам да кажа, че в момента ситуацията в България е сравнително благосклонна към развитието на подобен тип проекти, осигуряващи децентрализирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Основната причина за това е, че независимо от многократно коригираното в последните години и достатъчно консервативно и неясно законодателство у нас, цената на газта в момента е на сравнително ниско равнище, а от друга страна, освобождаването на пазара на електрическа енергия доведе до значително повишение на цената и за индустрията, като по този начин това води до бързо и конкурентно изплащане на направените инвестиции от нашите клиенти.

Какви стъпки предстоят в стремежа да развивате и разширявате дейността на компанията?
Партньорският ни договор с китайската фирма, за който ви разказах, е именно стъпка в стремежа ни към разширяване на пазарите. Работим в България и Македония, а възможността да се включим и на китайския пазар ни дава убеденост, че вървим в правилната посока. По този начин сме в състояние да предложим на клиентите си качествени и конкурентоспособни продукти на подходящи за европейския пазар цени.

Конкретно мога да кажа, че работим по няколко нови проекта в България. Дали сме офертите си и спецификация на продуктите си. В момента те се разглеждат на експертно ниво и в скоро време очакваме резултати.

Единият от адресатите на офертите ни е Свилоцел АД. С представители на компанията бяхме в Китай през миналата година. На място ги запознахме с оборудване, което е подходящо за техния завод.