ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Решения на VYNCKE за оползотворяване на биомаса и отпадъци

Решения на VYNCKE за оползотворяване на биомаса и отпадъци

Компанията VYNCKE е специализирана в изграждането на горивни системи за преобразуване на биомаса и отпадъци в енергия. Нейните повече от 300 висококвалифицирани специалисти присъстват в Бразилия, Белгия, Германия, Китай, Малайзия, Тайланд и Чехия. С повече от 4200 референции и партньорска мрежа по целия свят VYNCKE е в състояние да инсталира едни от най-добрите енергийни решения от 1-100MWth и 1-15MWel. Видът на генерираната енергия се определя индивидуално от необходимостта на потребителите и може да включва различни комбинации от топла вода, пара, горещо термично масло, горещи газове, с или без генерирането на електроенергия.

Фирма VYNCKE развива дейност още от 1912 година, като понастоящем се управлява от четвъртото поколение на фамилията VYNCKE – братята Peter и Dieter Vyncke. Основателят на компанията Louis Vyncke по професия е бил ковач. По негово време белгийската област Фландрия била основен производител на лен. Индустриалната му преработка в текстил изисквала накисването на лена в гореща вода. Развитието на производството налагало постоянно увеличаване капацитета на инсталациите за подгряване и това залегнало в дейността на стартиращата компания. През 1940 година Michel Vyncke поема фирмата от своя баща. Той предприема първите стъпки за проектирането и разработването на изцяло нови котелни системи. Третият наследник Dirk Vyncke, управлявал фирмата от 1972 да 2002, започва да развива дейност и в чужбина, превръщайки я от местна в световна компания. Понастоящем двамата управители Peter и Dieter Vyncke излизат извън сферата за обикновените котелни инсталации, като насочват производството към големите индустриални енергийни системи. Ключовите технологии за компанията днес са свързани с водно охлаждаемите горивни скари и системите за подаване на енергийната суровина.

За повече от 100 години и ръководство от четирите поколения на семейство Vyncke, компанията установява световни стандарти за изграждането на енергийни централи, използващи биомаса или отпадъци като гориво. Тя залага както на разработените още през 1912 енергийно и ценово ефективни горивни камери, така и на днешните решения с ниски нива на въглеродните емисии.

Като глобална организация VYNCKE има производствени предприятия в Чехия и Китай, както и офиси в Германия, Бразилия, Малайзия и Тайланд. Централният офис е в Белгия, който също изпълнява и функциите на логистичен център. Оборотът на компанията през 2017 година се доближава до 100 милиона евро, като 6% от него е реализиран в Белгия, 32% е Европа и 62% в останалите страни.

Решенията на VYNCKE намират приложение в дървопреработващата индустрия, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, ВЕИ секторът, а така също и за оползотворяването на модифицирани горива, получени от отпадъци (RDF/SRF). За едни предприятия VYNCKE намира най-удачната отпадъчна суровина, която може да осигури необходимите енергийни ресурси. Други предприятия генерират отпадъци с параметри, правещи изгарянето им трудно. За тях VYNCKE намира решения за справяне с изхвърляните пепел и емисии или предлага специална система за подаване на отпадния материал към горивната камера.

В същото време в света са налични горива, които са много евтини и дори имат "отрицателна" цена на пазара, защото се намират в общински сметища или са отпадъци от индустрията. Стандартно този тип материали се обработват на множество стъпки, за да се извлекат ценните материали като желязо, мед, алуминий, платина, както и да се отделят пластмасовите или синтетични материали. Като краен остатък се получава смес от различни раздробени компоненти, включваща дърво, малки пластмасови частици и други останки. Тяхната енергийна стойност може да варира в широки граници от 10.000kJ/kg при смес в високо съдържание на пепел до над 20.000kJ/kg при ниско съдържание на пепел и значително съдържание на суха дървесина и пластмаса.

Фокусирайки се върху възникващия в световен мащаб нов пазар за използване на RDF горива, VYNCKE се специализира в решения за тяхното изгаряне. Захранващата система на горивната инсталация се състои от вертикален дозиращ бункер и хидравлично избутващо устройство. Тя включва две демпферни клапи, едната в началото, при дозиращия бункер, и втората, с водно охлаждане, на входа на горивната камера. В зависимост от типа на подаваното гориво, избутващото устройство също може да бъде с водно охлаждане. То бавно прибутва горивото по цялата ширина на пещта. Скоростта и честотата се управляват в зависимост от необходимостта от енергия с помощта на пропорционална хидравлична технология.

Динамичните, водно-охлаждаеми стъпаловидни скари са в основата на горивната технология на VYNCKE. Тя може да се справя с оползотворяването на проблематични енергийни суровини, благодарение на адаптивността си към горива с различни качества. В зависимост от долната топлина на изгаряне на горивото VYNCKE използва своите DWS (Dynamic Water-cooled Stepgrate) с интегрирани динамични водно-охлаждаеми скари или специални въздушно-охлаждаеми скари за използване с модифицирани горива от отпадъци RDF. Няколко избутващи скари могат да бъдат фиксирани в обща секция.

Въздушният поток се регулира от демпфер с моторно задвижване и се разпределя върху всяка скара или секция. Използването на отделни скари цели да осигури прогресивно използване на горивото и хомогенно разпределение на въздуха по цялата ширина. Количеството на подавания въздух и скоростта на придвижване се регулират в зависимост от капацитета. Остатъчната пепел се отвежда с помощта на верижен конвейер към странични контейнери.

Горивната камера напълно е интегрирана с водонагряващия котел. Нейният таван и странични стени изцяло се охлаждат от мембранните стени за котела. За да се управлява горивната температура, е възможно близо над скарите да се впръсква под налягане рециркулационен газ. Избягването на корозия се постига с използването на никел-хром базирани суперсплави (NCONEL) или други подобни материали. Дюзите за вторичен и третичен горивен въздух се разполагат в турболентната зона. Водонагряващият котел може да бъде изпълнен във вертикална или хоризонтална форма.

Понастоящем VYNCKE изгражда енергийна RDF централа за компанията SBANG в тайландската провинция Фичит. В този проект водно-охлаждаемите скари се състоят от водно-охлаждаеми блокчета, разработени от VYNCKE. Те отговарят на изискванията на SBANG за работа с обемистото SRF високо калорично гориво. Когенерационната централа ще има капацитет от 2MW електрическа мощност и 5t/h пара за индустриални цели, като горивният ѝ капацитет ще бъде 14MW. Проектните решения за горивната уредба и подаващото устройство са създадени специално за случая, с цел да се работи с гориво с ниска плътност.

В България фирма Биовет реши две енергийни инсталации на VYNCKE да бъдат изградени в заводите в Разград и Пещера. Биовет е водещ бързоразвиващ се европейски производител на медицински и хранителни добавки, както и на ветеринарни продукти. И двете енергийни инсталации отговарят на Директивата за изгаряне на отпадъците, което позволява на Биовет да произвежда пара от отпадъци. Използват се различни видове входна суровина като RDF, утайки, остатъци от опаковки, дървесен чипс, в зависимост от наличностите им и тяхната цена.